مخالفت مجلس با فوریت طرح انتخاب شهرداران از سوی وزیر کشور

مجلس
Image caption برخی نمایندگان مجلس درصدد هستند تا انتخاب شهرداران را از شورای شهر به وزارت کشور منتقل کنند

نمایندگان مجلس ایران با فوریت طرح واگذاری انتخاب شهردار به وزات کشور مخالفت کردند و این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی می شود.

فوریت این طرح با 130 رای مخالف و 93 رای موافق از سوی نمایندگان رد شد و با حذف فوریت، طرح نمایندگان مجلس در نوبت قرار می گیرد تا مورد بررسی قرار گیرد.

هم اکنون انتخاب شهردار از اختیارات شوراهای شهر است ولی طرح نمایندگان مجلس این است که انتصاب شهرداران باید از حدود اختیارات شوراهای شهر خارج شده و به وزارت کشور سپرده شود.

این طرح با مخالفت شدید اعضای شورای شهر در سراسر کشور روبرو شده که آن را گامی در جهت تضعیف مردم سالاری توصیف کرده اند.

شوراهای شهر یکی از ظرفیت های نهفته قانونی در ایران بود که با روی کار آمدن محمد خاتمی در سال 1376 و تحت نظر وزارت کشور زنده شد و شرکت پرشور رای دهندگان در نخستین انتخابات شوراهای شهر را در پی داشت.

براساس طرح مجلس برای اصلاح قانون شوراها، حق انتخاب شهردار در شهرهایی با بیش از 200 هزار نفر جمعیت به وزیر کشور و در شهرهایی با جمعیت کمتر، به استانداران - که آنها نیز توسط وزارت کشور انتخاب می شوند - سپرده خواهد شد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفته است: "این عقب گرد و پس رفت در زمانی که دولت به دنبال کوچک کردن خود است تناقض دارد و به این معنی است که شورا و شهرداری دولتی شوند و شورای شهری وجود نداشته باشد."

آخرین انتخابات شوراهای شهر ایران در دی ماه 1385 (دسامبر 2006) برگزار شد که نتایج آن در مجموع به ضرر هواداران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، تمام شد.

در آن انتخابات محافظه کاران ميانه رو از هواداران آقای احمدی نژاد پیشی گرفتند.

هرچند اين انتخابات تاثير مستقيمی بر سياست های اصلی کشور نداشت، اما به عنوان نشانه نارضايتی عمومی از عملکرد آقای احمدی نژاد در 18 ماه نخست رياست جمهوری اش تلقی شد.

مطالب مرتبط