رهبر ایران دستور تعطیلی یک بازداشتگاه را صادر کرد

نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران، دستور تعطیلی بازداشتگاهی را صادر کرده است.

سعید جلیلی گفت:" این بازداشتگاه استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمین را نداشت. رهبری در جریانات اخیر با حساسیت فراوان دستورات اکید به مسئولان دستگاه های مختلف صادر فرموده اند تا به کسی ظلم نشود."

به گفته آقای جلیلی برخوردهای دستگاه ها با تحرکات مجرمانه باید صرفا در چارچوب قانون باشد و کسی حق ندارد به این بهانه حقوق مشروع افراد را نادیده گرفته و یا این حقوق را از آنان سلب کند. وی نام بازداشتگاهی را که دستور تعطیلی آن صادر شده را اعلام نکرد.

همچنین نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر سخن رهبری ایران مبنی بر مقابله با تعرض به امنیت و حقوق مردم از تشکیل کمیته هایی به همین منظور در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.

در روزهای اخير، نام و مشخصات تعدادی از کسانی که در طول بازداشت جان خود را از دست داده اند، منتشر شده است، اما هنوز آماری دقيق از تعداد کشته شدگان حوادث اخير و وضعيت بازداشت شدگان ارايه نشده است.

خبر صدور دستور آیت الله خامنه ای پس از آن اعلام شد که مجلس شورای اسلامی از تشکيل هيئتی برای رسيدگی به وضعيت بازداشتگاه ها و بازداشت شدگان خبر داد.

همزمان، آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضاييه نيز با تشکيل هيئتی سه نفره، دستور داده است که تکليف بازداشت شدگان ناآرامی های اخير ايران ظرف يک هفته روشن شود.

پيش از اين، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، دو نامزد معترض و شماری از چهره های شاخص سياسی از جمله محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار آزادی هر چه سريع تر بازداشت شدگان شده و به نحوه برخورد و اعتراف گيری از بازداشت شدگان اعتراض کرده بودند.

شماری از مراجع تقليد و روحانيون بلندپايه در ايران نيز نحوه برخورد با بازداشت شدگان و اعتراف گيری از آنها را خلاف شرع و قانون اعلام کرده و خواستار آزادی دستگيرشدگان شده بودند.

مقامات مسئول تعداد بازداشت شدگان را 300 نفر اعلام کرده اند، اما برخی منابع از بازداشت شمار بيشتری از فعالان سياسی و شهروندان ايرانی خبر داده اند.