موسوی: این جنبش کاملاً داخلی است

میرحسین موسوی
Image caption موسوی: این جنبش کاملاً داخلی است و کوچکترین ارتباطی با خارج ندارد.

میرحسین موسوی در تازه ترین اظهارات خود حرکت اعتراضی مردم در هفته های اخیر در ایران را حق طلبانه خواند و گفت این جنبش کاملاً داخلی است و کوچکترین ارتباطی با خارج ندارد.

آقای موسوی در صحبت هایش که در سایت خبری قلم در روز ۱۰ مرداد ( ۱ اوت) منتشر شده گفته است: " ملت ما به خوبی نسبت به اهمیت این فاصله گذاری با بیگانگان آگاه است و براساس تجربیات دویست ساله خود نسبت به نیات اجانب با سوء ظن برخورد می کند." این درحالی است که دولت و مقامات امنیتی ایران در طول ناآرامی هایی که بعد از انتخابات رخ داد، عوامل خارجی را دخیل می دانسته اند. در کیفرخواستی که امروز در دادگاه حدود صد نفر از کسانی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شدند هم ارتباط با کشورهای خارجی یکی از اتهامات مطرح شده بود.

آقای موسوی در صحبت‌های امروز خود گفت: " خواسته مردم دفاع از جمهوریت نظام در کنار اسلامیت آن است و شعار جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد در بیان این جنبه از مطالبات آنان نقش راهبردی دارد."

تاکید بر اجرای قانون اساسی

آقای موسوی همچنین بر استفاده از ظرفیت های قانون اساسی برای دستیابی به مطالبات تاکید کرد و گفت: " ما به دنبال آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستیم و اینها اهدافی هستند که تحققشان با اجماع و تاکید گسترده و تحول آفرین مردم بر چارچوب قانون اساسی و مطالبه شان برای اجرای کامل و دقیق آن امکانپذیر است." میر حسین موسوی گفت که اجماع در مورد چارچوبی جنبه سرنوشت ساز دارد و در غیر این صورت ایران وارد یک دوران هرج و مرج خواهد شد.