تجمع خانواده های زندانیان مقابل دفتر شاهرودی

دادگاه متهمان

خانواده های تعدادی از فعالان سیاسی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده اند، صبح یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ در اعتراض به دادگاهی که روز شنبه و با حضور تعدادی از این زندانیان در مقام متهم برگزار شد، در مقابل دفتر محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه تجمع کردند.

زهرا مجردی، همسر محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت که بعد از انتخابات باز داشت شده و دیروز هم در جلسه دادگاه حاضر بود، به بی بی سی فارسی گفت خانواده های این زندانیان، دادگاه برگزار شده را "فرمایشی" و "فله ای" دانسته و خواستار رعایت حقوق قانونی متهمان از جمله دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده هایشان شده اند.

به گفته خانم مجردی حدود سی نفر از بستگان زندانیان در این تجمع حضور داشتند و بعضی منابع غیر رسمی خبر از حضور حدود دویست نفر از مردم در حمایت از این خانواده ها در مقابل دفتر آقای شاهرودی داده اند.

خانم مجردی گفت چند نفر، از جمله خود او، به نمایندگی از طرف خانواده های بازداشت شده به دفتر رئیس قوه قضائیه رفتند ولی موفق به دیدار با آقای شاهرودی نشدند و به آنها وعده داده شد که وقت ملاقاتی در روزهای آینده برای آنها در نظر گرفته شود.

خانم مجردی گفت پیشتر هم درخواستهایی برای ملاقات با آقای شاهرودی داده شده بود که آقای شاهرودی این نامه ها را به کمیته سه نفره ای که برای بررسی این مسئله تشکیل داده ارجاع کرده است و نمایندگانی از خانواده های زندانیان با قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و رئیس این کمیته سه نفره، دیدار کرده اند. دیداری که به گفته خانم مجردی حاصلی نداشته است.

مطالب مرتبط