نشست سه جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان برگزار شد

نشست سه جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان با حضور معاونان وزارت خارجه این سه کشور برای بررسی نحوه گسترش همکاری ها در تهران برگزار شد.

حسین شیخ الاسلام قائم مقام وزیر امور خارجه ایران گفته است که در این نشست در زمینه مبارزه با مواد مخدر، تروریسم و جنایات سازمان یافته مذاکره شد.

به گفته آقای شیخ الاسلام همکاری های سه جانبه از سال 1383 اغاز شد و تاکنون 14 سند همکاری بین سه کشور امضا شده است.

در نشست نمایندگان سه کشور در زمینه بهداشت، حمل و نقل نیز بحث و مذاکره شده است.

در این نشست محمد کبیر فراهی معاون وزارت خارجه افغانستان و عبدالله یولداشف قائم مقام وزارت خارجه تاجیکستان به نمایندگی از این دو کشور حضور داشتند.

محمد کبیر فراهی معاون وزارت خارجه افغانستان در این نشست بر ایجاد یک نهاد سرمایه گذاری مشترک و توسعه روابط بین بخش های خصوصی سه کشور تاکید کرده است.

بر همین اساس در بیانیه نهایی، سه کشور خواستار تهیه پیش نویس سند تاسیس نهاد سرمایه گذاری مشترک شده اند.

آقای فراهی پیشنهاد کرده است که همکاری های تهران و کابل در زمینه آموزش و بهداشت گسترش پیدا کند.

ایجاد یک تلویزیون فارسی زبان از مدتها پیش بین سه کشور مطرح بوده است و آقای فراهی گفت که ایجاد تلویزیون مشترک برای شناخت دو کشور لازم است و باید بین سه کشور تسهیلاتی در زمینه ویزا فراهم شود.

برخی از کارشناسان در ایجاد تلویزیون مشترک فارسی به دلیل تفاوتهای سیاسی، ایدئولوژیک و ترکیب قومی در میان این کشورها ابراز تردید کرده اند

آقای یولداشف قائم مقام وزارت خارجه تاجیکستان که در این نشست شرکت داشت همکاری های سه جانبه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این نشست مقدمه همکاری گسترده تر بین سه کشور خواهد بود.

در این نشست توافق شد که سه کشور در زمینه انتقال انرژی برق، مبارزه با مواد مخدر، تروریسم، کشاورزی، دامپروری، آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و مقابله با بیماری های واگیر و امور کنسولی نشست های کارشناسی و تخصصی برگزار کنند.

منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نیز در باره این نشست گفته است که حمل و نقل، انرژی، تجارت، سرمایه گذاری متقابل از جمله زمینه هایی است که می تواند در گام اول در باره آن مذاکره شود.

سه کشور همچنین در این نشست توافق کرده اند که برای گسترش همکاری هایی در بخش حمل و نقل، نشست مشترکی با حضور وزرای حمل و نقل سه کشور در تهران برگزار کنند.

سال گذشته روسای جمهوری ایران، افغانستان و تاجیکستان، در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با هم دیدار کردند و چند سند همکاری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی به امضا رسید.

در این نشست سه طرف آمادگی خود را برای همکاری در زمینه مقابله با تروریسم، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته اعلام کردند و توافقنامه ای در رابطه با توسعه حمل و نقل بین سه کشور امضا شد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران بعد از این نشست گفت: "تصمیم خیلی خوب و جدیدی که در این اجلاس گرفته شد، اتصال راه آهن، خطوط برق و آب میان سه کشور است. کمیسیون مشترکی تحت نظر وزرای خارجه ایران، افغانستان و تاجیکستان تشکیل خواهد شد که تا اواخر سال جاری قراردادها را در این زمینه برای امضا تهیه کند."

به گفته آقای متکی، پیکر افغانستان در اثر افراط گرایی زخمی شده و دامنه این پدیده شوم با هدف ایجاد بحران و تهدید امنیت منطقه به پاکستان سرایت کرده است و ایران معتقد است که مقابله با این پدیده ناصواب نیازمند راهکار منطقه ای است.

مطالب مرتبط