دیده بان حقوق بشر: کیفرخواست دادگاه معترضان سیاسی است

سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای محاکمه گروهی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران و پخش تلویزیونی اعتراف های دو تن از رهبران اصلاح طلبان را "بیانگر تمایلات اقتدارگرایانه رهبران ایران" دانسته است.

این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه خود نوشته که کیفرخواست معاون دادستان دادگاه عمومی وانقلاب تهران علیه معترضان آنها را به تلاش برای کودتای مخملی متهم کرده ولی هیچ اشاره مشخصی به قوانین نقض شده به وسیله این افراد نشده است.

جواستورک، معاون بخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: "آن چیزی که به عنوان کیفرخواست توسط دادستان خوانده شده نشان می دهد اتهامات مطرح شده کاملا سیاسی است."

آقای استورک ادامه داد: " کاملا روشن است رهبران ایران از این محاکمه مضحک نه تنها برای مجازات آنانی که دربازداشت هستند استفاده می کنند بلکه تلاش می کنند هرکسی را علیه بی عدالتی صحبت می کند مورد ارعاب وتهدید قرار دهند. هیچ چیز دیگری جز این نمایش محاکمه و اعترافات تلویزیونی نمی تواند به این اندازه نشان دهنده تمایلات اقتدارگرایانه کسانی که ایران را رهبری می کنند، باشد."

او همچنین خواستار آزادی بدون قید و شرط زندانیان شده است.

مطالب مرتبط