دادستانی انجمن صنفی روزنامه نگاران را پلمب کرد

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران
Image caption وزارت کار درگیر یک دعوای حقوقی با انجمن صنفی روزنامه نگاران است

دادستانی تهران ساختمان انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را پلمب کرده است.

پلمب دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران در حالی صورت گرفت که قرار بود مجمع عمومی این انجمن روز پنجشنبه برگزار شود.

بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران به بی بی سی فارسی گفت پنج مامور دادستانی تهران ساعت نه شب با دست داشتن حکمی که به امضای قاضی سعید مرتضوی، دادستان تهران رسیده بود به این انجمن مراجعه و ساختمان آن و دفتر تعاونی مسکن آن را پلمب کردند.

به گفته خانم مفیدی هنگام مراجعه ماموران به علت پایان ساعت کاری تنها مدیرعامل تعاونی مسکن انجمن در دفتر این انجمن حضور داشته و به خوبی نتوانسته است حکم دادستانی را رویت کند.

خانم مفیدی گفت: "برای ما جای تعجب دارد که ماموران در ساعت غیراداری و زمانی که مسوولان انجمن در آن حضور نداشتند، به چنین اقدامی دست زدند. دلیل عجله آنها را نمی دانیم."

خانم مفیدی با غیرقانونی دانستن این اقدام گفت برای پیگیری این موضوع به دادستانی مراجعه خواهد کرد تا حکم صادر شده را رویت کند زیرا مامورانی که برای پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامه نگاران مراجعه کردند، حکم را در اختیار تنها عضو حاضر نگذاشتند.

او همچنین با اشاره به قرار قبلی برای برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران در روز پنجشنبه گفت هیات مدیره انجمن در برابر دفتر آن حضور می یابند تا همکاران را در جریان این رخداد قرار دهند.

پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامه نگاران در حالی صورت گرفته که این انجمن درگیر یک دعوای حقوقی با وزارت کار است.

این وزارتخانه انجمن صنفی روزنامه نگاران را به خاطر مشکلاتی که در انتخابات هیات مدیره آن پیش آمده است، دارای شرایط انحلال می داند.

مطالب مرتبط