فضای مطبوعات ایران تنگ تر می شود

همزمان با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، موج گسترده ای از دستگیری های روزنامه نگاران و سانسور رسانه ها در ایران اتفاق افتاده است. براساس آمار سازمان های حقوق بشری، حدود ۴۱ نفر روزنامه نگار در ایران در بازداشت به سر می برند. دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران هم توسط ماموران دولتی بسته شده است.

رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید "روزنامه نگار گزارشگر است. به دنبال آن وقایع و برای اینکه پاسخگویی وجود ندارد، روزنامه نگار را به عنوان مجرم تلقی می کنند."

فدراسیون بین المللی خبرنگاران نیز از مقامهای ایران خواسته است که به جو ارعاب و تهدید خبرنگاران و روزنامه نگاران در ایران پایان دهد.

حسین باستانی، روزنامه نگار ایرانی در پاریس، نیز با اشاره به این که مجوز انتشار برای روزنامه های مستقل در زمان آقای احمدی نژاد به شدت کاهش یافت، می گوید " فشارهای بی سابقه ای بر روزنامه های تحمل کردند. آقای احمدی نژاد و دولتشان علاقه مند نبودند که تفاوت بین شعارها و آن چه در عمل انجام شده، اطلاع رسانی شود. "

آقای باستانی با تاکید بر اینکه در این دوره ابتکارات جدیدی در برخورد با مطبوعات به کار گرفته شد، افزود "عوامل وزارت ارشاد با نظارت دادستانی تهران در چاپخانه ها حاضر شده و در مورد چاپ مطالب تصمیم گیری می کنند."

حسین باستانی ارسال دستورالعمل های وزارت ارشاد برای چگونه نوشتن اخبار را از دیگر موارد سانسور رسانه ها در دروان آقای احمدی نژاد عنوان می کند. او با اشاره به پلمپ دفتر انجمن صنفی مطبوعات ایران می گوید آقای احمدی نژاد از ابتدای ریاست جمهوری اش در دوره نهم با این نهاد صنفی مشکل داشت. محمود احمدی نژاد در مراسم تحلیف خود از حقوق شهروندی سخن گفت، اما برخی کارشناسان بر این باورند که سخنان آقای احمدی نژاد با عملکرد او همخوانی ندارد. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید: "آقای احمدی نژاد همواره در عرصه اطلاع رسانی بیشترین ضربه را به فرهنگ و دانش و مطبوعات در جامعه زدند." برخوردهای انجام شده با مطبوعات تنها به روزنامه های اصلاح طلب خلاصه نمی شد. روزنامه تهران امروز، ضمیمه های همشهری و تعطیلی چند روزه خبرگزاری فارس از موارد برخورد با رسانه های اصولگرا بود.

کارشناسان بر این باورند که محمود احمدی نژاد و حامیانش نسبت به هر نوع انتقادی واکنش نشان می دهند. برخی از کارشناسان نسبت به وضعیت روزنامه نگاران در چهار سال آینده ابراز نگرانی می کنند.

رضا معینی بر این عقیده است که در رابطه با آینده روزنامه نگاری ایران باید بیشتر تامل کرد و منتظر بود. اما آقای احمدی نژاد در آغاز مسئولیت، ایران را به" بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان" تبدیل کرد. همچنین حسین باستانی وضعیت روزنامه نگاران در دوره دهم ریاست جمهوری را نامناسب دانست. او گفت "خیلی از روزنامه نگاران به این نتیجه رسیدند که ادامه فعالیت بسیار سخت خواهد بود." برخی از صاحبنظران معتقدند برخوردها با روزنامه نگاران و اهالی رسانه هر روز شدت بیشتری می گیرد و باید به دنبال راه حلی برای کاهش این تنش بود، هرچند برخی معتقدند اطلاع رسانی در شرایط فعلی کار بسیار دشواری است که اهالی قلم را به مخاطره می اندازد.

مطالب مرتبط