نیروی انتظامی: مسئولان خاطی بازداشتگاه کهریزک عزل و تنبیه شدند

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ناجا، در اطلاعیه ای درباره تعطیل بازداشتگاهكهریزکو رسیدگی به تخلفات "مسئولان خاطی" توضیحداده است.

در این اطلاعیه که از سویاداره‌كل اطلاع‌رسانی و ارتباطات معاونت اجتماعی ناجا صادر شده، آمده است که تیمویژه‌ای توسط بازرسی كل ناجا مسئول پیگیری موضوع بازداشتگاه کهریزک شده کهگزارش بررسی ها و اقدامات اولیه خود را ارائه کرده است.

بنا بر این گزارش تعدادی از بازداشتشدگان 18 تیر به طور موقت به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند که به گفته ناجااصولا اعزام بازداشتی‌ها به این بازداشتگاه‌ صحیح نبوده است؛ زیرا اینبازداشتگاه برای "نگهداری موقت و تادیب اراذل و اوباش" در طرح امنیتاجتماعی و با شرایط زیستی سختگیرانه ایجاد شده بود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که "محدودیت پذیرش بازداشتگاه و اضافه شدن دستگیرشدگان 18 تیر باعث تراكمجمعیت دربند بازداشتی‌ها شده و شرایط نامساعد زیستی و بهداشتی موجبات آزارو اذیت آنان را فراهم می‌آورد."

طبق گزارش تیم ویژه بازرسی کل ناجابر اساس بررسی‌های به عمل آمده و مصاحبه با بازداشت‌شدگان و مطلعان، "سهل‌انگاری و تخلف تعدادی از مسئولان، ماموران و كاركنان بازداشتگاهكهریزک و رده‌های نظارتی محرز" است.

به همین دلیل ظاهرا برای این افرادپرونده تشكیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.

همچنین در این اطلاعیهآمده است که در خصوص این افراد، اقدامات تنبیهی درون‌سازمانی نیز اعمالشده است. از جمله:

- عزل و تنبیه مسئولان بازداشتگاه بهدلیل پذیرش بازداشت‌شدگان بیش از ظرفیت بازداشت‌گاه، عدم انعكاسمحدودیت‌ها و مشكلات به سلسله مراتب، بی‌توجهی و عدم نظارت و كنترل برزیرمجموعه و عدم توجه به تدابیر ابلاغ در خصوص نحوه‌ نگهداری و مراقبت ازبازداشت‌شدگان.

- عزل و تنبیه دو تن از مسئولانی كه در انجاموظایف نظارتی و كنترلی كوتاهی و سهل‌انگاری داشته‌اند.

- برخورد و تنبیه دو تن از افسران نگهبان وقت بهدلیل اقدام خودسرانه در تنبیه بدنی بازداشت‌شدگان.

- تنبیه انضباطی تعدادی دیگری از مسوولان ومامورانی كه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد شرایط به وجود آمده نقشداشته‌اند.

Image caption به گفته فرمانده ناجا همه کسانی که در بازداشتگاه کهریزک نگهداری می شدند به زندان اوین منتقل شده اند

بازداشتگاه کهریزک که در جنوب تهران واقع است، در جریان اعتراضات اخیربه عنوان یکی از محل های احتمالی نگهداری و بازجویی از بازداشت شدگانوقایع بعد از انتخابات در خبرها انعکاس یافت.

به گفته خانواده برخی از قربانیان اعتراضات اخیر در ایران، فرزندانآنان پس از دستگیری به کهریزک انتقال یافته بودند.

روز سه شنبه، 28 ژوئیه (6 مرداد)، اعلام شد که دستور تعطیل بازداشتگاه کهریزکصادر شده است.

یک روز پیش از آن، آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستورتعطیل یک بازداشتگاه در تهران را به دلیل "غیر استاندارد بودن" شرایط آن صادر کرده اما نام این محل فاش نشده بود.

بعضی می گویند کشته شدنچند نفر از بازداشت شدگان، باعث شد تا دستور تعطیلی آن صادر شود.

یک هفته پس از تعطیل این بازداشتگاه، سرتیپ اسماعیلاحمدی مقدم، فرمانده ناجا اعلام کرد که این نیروتا یک ماه دیگر در محل بازداشتگاه کهریزک، بازداشتگاه جدیدی می سازد که تحتنظارت سازمان زندان ها اداره خواهد شد.

همچنین دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده بود که با پیشنهاد اینشورا افراد و "مسئولان خاطی" مرتبط با بازداشتگاه کهریزک از سمت خودبرکنار می شوند و تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

این شورا مسئولان ذیربط را مکلف کرد "علاوه برجبران زیان های وارد شده به افرادی که نسبت به حقوق آنان تعدی صورت گرفته،تسهیلات لازم را برای رسیدگی به شکایات آنان فراهم کنند."

به گفته فرمانده ناجا همه کسانی که در این بازداشتگاه نگهداری می شدند به زندان اوین منتقل شده اند.

مطالب مرتبط