اختلاف نظر در میان اصولگرایان بالا می‎گیرد؟

Image caption محمد جواد لاریجانی: اصلاح طلبی در ایران مرد، همان‌طور که نفاق و مجاهدین خلق در ایران نابود شدند

اختلاف نظر گروه ها و چهره های شاخص اصولگرایان که از پیش از انتخابات بر سر کاندیدای ریاست جمهوری آغاز شده بود اکنون در مورد وقایع پس از انتخابات و برخورد با گروه های اصلاح طلب ادامه پیدا کرده است.

با آنکه همه آنها متفق القول بر پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات اخیر تاکید دارند، اما تعدادی از آنها از وقایع اخیر و نحوه برخورد با معترضان و بازداشت شدگان انتقاد کرده اند.

بخش عمده ای از اصولگریان رفتار و عملکرد گروه های اصلاح طلب را پس از انتخابات دلیل وقوع رخدادهای اخیر می دانند.

از جمله محمد جواد لاریجانی، مشاور رئیس قوه قضائیه در امور بین الملل گفته است که اصلاح طلبی در ایران همان مسیری را رفت که مجاهدین خلق رفتند.

او در گفت و گویی با روزنامه جام جم که در شماره روز دوشنبه منتشر شده است، گفت: "مجاهدین خلق که بعدا به منافقین تبدیل شدند از آسمان نیامده بودند، بلکه بچه‌های متدین همین مملکت بودند که با وجود فهم سطحی‌شان از اسلام، علقه‌های دینی داشتند. این افراد مسحور ایدئولوژی مارکسیسم بودند و معتقد بودند که این مکتب، علمی، مدرن و عدالت‌طلب است. ضمنا مسکو و پکن هم در آن زمان توفیقات عظیمی پیدا کرده بودند و همه این مسائل سبب شده بود که این افراد شیفته مکتب مارکسیسم شده و می‌خواستند بین این دو را جمع کنند."

به عقیده آقای لاریجانی همان مسیری که مجاهدین خلق رفتند دوباره تکرار شد. او این مسیر را به سه مرحله تقسیم می کند: "فاز اول، تنظیم یک مبنای فکری ناسازگار بود که اسم آن را قبلا در ادبیات ما التقاط می‌گذاشتند. فاز اول بتدریج خودش را به فاز دوم که ظهور نفاق بود رساند و نفاق هم به طور طبیعی به تقابل با نظام ختم می‌شود. عین همین سه مرحله که درخصوص مجاهدین خلق اتفاق افتاد در مورد اصلاح‌طلبی نیز تکرار شد و فاز سوم این حرکت تقابل با نظام است."

Image caption محمدرضا باهنر مخالف با حذف جناح چپ از عرصه سیاسی کشور است

او اصلاح طلبی در ایران را تمام شده می داند و می گوید: اصلاح طلبی در ایران مرد، همان‌طور که نفاق و مجاهدین خلق در ایران نابود شدند.

آقای لاریجانی جناح اصلاح‌طلب را "آلوده به نفاق" و این نفاق را "تقابل با نظام" می داند. او معفتقد است که میر حسین موسوی هم گرفتار گرداب این پدیده شده است.

او "جنبش سبز" در ایران را نام دیگر "کودتای مخملی" می داند و می گوید: "انقلاب یا کودتای مخملی شاخ و دم ندارد. شما ببینید آقای مهندس موسوی چه چیزی ادعا می‌کند. او معتقد است چیزی به نام جنبش سبز در کشور پدیدار شده و کلید خورده است و خود ایشان رهبری این جنبش را به دست دارد. مطلب دیگری که بیان می‌کند اینکه این جنبش سبز قصد دارد ریشه‌های دروغ، بدی و کژی و اینها را در ایران اصلاح کند. خود این مطالب یعنی کودتای مخملی."

اما محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران و دبير كل جامعه اسلامی مهندسين که از گروه های اصلی اصولگرایان است، نظری مخالف با آقای لاریجانی دارد.

او مخالف با حذف شدن جناح چپ از عرصهسیاسی کشور است و می گوید: "بالاخره از اوایل انقلاب جناح‌های سیاسی مختلفدر كشور مطرح بودند كه دو جناح مطرح آن چپ و راست بودند كه بارها اسم آنهاعوض شده و اكنون به عنوان اصولگرا و اصلاح طلب شناخته می‌شوند. ما بایدواقعیت فعالیت جناح‌های كشور را بپذیریم و هیچ جناحی نباید فكر كندمی‌تواند كشور را به تنهایی اداره و جناح رقیب را حذف كند؛ البته ما بارادیكال كردن فضا و حركت‌های ساختارشكنانه مخالف هستیم."

آقای باهنر در گفتگویی با خبرنگارانبه مناسبت روز خبرنگار گفت: "در هر دو جناح افراد رادیكال، میانه‌رو ،عقلا و غیرعقلا را داریم كه باید مواظب باشند كار دست رادیكال‌ها نیفتد؛ما خودمان نیز سعی كرده‌ایم این اتفاق نیفتد."

به گفته آقای باهنر "یكی از مشكلاتجامعه ما این است كه طرفین كار، یعنی دو جناح مطرح، كار را به دست برخیرادیكال ها داده‌اند و عقلای قوم یا كمتر صحبت می‌كنند و یا نظاره‌گرهستند، البته آنها نیز نگران هستند و می‌ترسند حرفی بزنند و توسطرادیكال‌های دو جناح مورد هجمه قرار بگیرند."

به اعتقاد او دو نوع اپوزیسیون وجوددارد یکی اپوزیسیون بیرون از نظام که باید خود را برای دعوا آماده کند ودیگری اپوزیسیون داخل نظام که می تواند کار کند.

آقای باهنر در خصوص گوره دوم میگوید: "ما از وجود اپوزیسیون داخل نظام دفاع می‌كنیم و معتقدیم ایناپوزیسیون باید حق داشتن رسانه و حزب داشته باشد، حتی رسانه ملی نیز بایدوقتی را برای آنها اختصاص دهد تا آنها نیز بتوانند دیدگاههای خود را مطرحكنند."

با آنکه بسیاری از چهره هایاصولگرایان و رسانه های وابسته به آنان از اعتراض های اخیر، با عنوانهایی چون "تلاش برای براندازی نرم" و یا "کودتای مخملی" یاد کردند، اماکسانی از این جناح هستند که این ادعا را کاملا رد می کنند.

از این میان می توان به عماد افروغ،از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم اشاره کرد که ادعای ارتباط این اعتراضهای با " دشمن های داخلی و خارجی" و نامیدن آن به عنوان " انقلاب مخملین" را رد می کند.

او روز پنجشنبه، 15 مرداد دریادداشتی با عنوان "کدام انقلاب مخملین؟ چگونه؟" در روزنامه اعتماد ملینوشت: "انقلاب مخملین تعریف روشنی دارد، زیربناهایی می‌طلبد، به اینآسانی‌‌ها نیست كه هر كس كه اعتراض كرد، نافرمانی مدنی كرد یا بر حسبذهنیت خود تن به تصمیمی ندارد، را خیلی زود به عنوان نشانه‌ای از وقوعانقلاب مخملین تعبیر كرد."

او می گوید که انقلاب مخملین نسخه‌ایاست كه تنها در جغرافیای سیاسی خاصی پیاده می‌شود. كشورهای سوسیالیستیاروپای شرقی كه سال‌ها زیر نوع كمونیسم شوروی بودند تنها بخش‌هایی هستندكه این نسخه ناقص در آنها عمل كرده است.

Image caption علی مطهری، پیشنهادی آقای رفسنجانی را برای طرفین ماجرا "بسیار راهگشا" برشمرده بود

بجز موضوع عملکرد اصلاح طلبان پس از انتخابات، موضوع هایی چون موضعگیری اکبر هاشمی رفسنجانی در خصوص وقایع اخیر و خطبه های او در نماز جمعهچند هفته پیش، سیاست های محمود احمدی نژاد و عزل و نصب های اخیر در کابینهو برخورد با معترضان و بازداشت شدگان، به خصوص اتفاقات مرتبط با بارداشتگاه کهریزک و اعترافات متهمان و محاکمه آنان از جمله موارد اختلاف نظرمیان اصولگرایان است.

یکی از چهره های شاخص اصولگرایان، علی مطهری نماینده مجلس و فرزند آیتالله مرتضی مطهری است که از منتقدان اصلی رفتار با بازداشت شدگان وقایعاخیر، به خصوص کسانی که در بازداشتگاه کهریزک نگهداری می شدند، به شمار میرود.

او همچنین از معدود چهره های این جناح است که بارها از اظهارات و موضعگیری تعدادی از روحانیون ارشد اصولگرا مانند محمد یزدی و احمد جنتیانتقاد کرده است و حتی در پی خطبه های آقای رفسنجانی در نماز جمعه ازپیشنهادهای او دفاع کرد.

آقای مطهری با تائید پیشنهادهای آقای هاشمی رفسنجانی از جمله تسریع درآزادی بازداشت شدگان و رسیدگی به خانواده های آسیب دیدگان و همچنینبازسازی فضای گفتگو در صدا و سیما، این راهکارها را برای طرفین ماجرا"بسیار راهگشا" برشمرده بود.

اما در مقابل تعدادی از اصولگرایان با نسبت دادن رهبری اعتراض های اخیر- که از آن با عنوان " اغتشاشات" و یا "کودتای مخملی" یاد می کنند - بهسران اصلاح طلبان از جمله میر حسین موسوی و محمد خاتمی، خواهان دستگیری ومجازات آنان شده اند.

روز شنبه محمد کرمی راد،عضوهیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسگفتکهفراكسیونروحانیون به همراه تعداد دیگری از نمایندگان مجلس علیه میرحسین موسویشكایت نامه ای تنظیم كرده اند كه تقدیم قوه قضائیه می شود..

او پیشتر گفته بود که نمایندگان مجلس به سعیدمرتضوی، دادستان تهران گفتند که مردم خواهان برخورد با "سردمداران اصلی ایناغتشاشات" هستند و از نمایندگانشان می پرسند که چرا کسانیچون میر حسین موسوی وحامیان اصلی او که به گفته این نمایندگان "فرماندهیالتهابات" را برعهدهداشتند، دستگیر نمی شوند.

هفته گذشته نیز "جبهه پیروان خط امام و رهبری" که مهمترین و فراگیرترین تشکل احزاب اصولگرا محسوب می شود، در بیانیه ای محمود احمدی نژاد رابه مشورت با رهبر و مجلس برای انتخاب کابینه فراخواند و نسبت به تبعاتانجام ندادن این کار هشدار داد.

این جبهه که از 14 تشکل اصولگرا تشکیل شده و در جریان انتخابات ریاستجمهوری از محمود احمدی نژاد حمایت کرد، در بیانیه خود نسبت به "غره شدن بهرای مردم به خودتان" هشدار داده شده و نه تنها چنین مسئله ای باعث "ریزشاعتماد مردم به مواضع اصولی" آقای احمدی نژاد قلمداد شده، بلکه عنوان شدهکه چنین رفتاری به ایجاد "خلل جبران ناپذیر" در ادامه حرکت سه قوه منجرخواهد شد.

مطالب مرتبط