ایران کتاب های درسی برای افغانستان چاپ می کند

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از چاپ کتاب های درسی افغانستان در ایران خبر داده است.

یک شرکت انتشاراتی ایرانی پیشتر قراردادی برای چاپ کتاب های درسی عراقی به امضا رسانده بود که در این زمینه رضایت طرف عراقی را به دنبال نداشت اما چاپ کتاب های درسی افغانستان به یک شرکت ایرانی سپرده شده است.

خبرگزاری مهر به نقل از جلال ذکایی، مدیر کل دفتر چاپ وزارت ارشاد این موضوع را تایید کرده و همزمان از تلاش ایران برای چاپ کتاب های درسی تاجیکستان نیز خبر داده است. در حال حاضر کتاب های درسی که ایران برای افغانستان چاپ می کند، مربوط به همه دوره های تحصیلی نیست.

کتاب های درسی موجود در مدارس افغانستان با آن که با هزینه هنگفتی به چاپ رسیده، به دلیل ضعف ها و اشتباه های زیادی که در آنها وجود دارد، همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.

مشکلات موجود در این کتاب ها در کنار مشکلات فراوانی که بر سر راه وزارت معارف(آموزش و پرورش) افغانستان قرار دارد، باعث افت کیفیت آموزشی در مدارس این کشور شده است.

چاپ بخشی از کتاب های درسی افغانستان در ایران، در حالی صورت می گیرد که پیشتر مقام های ایرانی اعلام کرده بودند که کمک های خود در بخش آموزش و پرورش به دولت افغانستان را افزایش می دهند.

حدود دو ماه پیش، معاون وزارت آموزش و پرورش ایران در مراسم گشایش یک دوره آموزشی معلمان در کابل گفت که ایران با برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت برای آموزگاران افغان، دولت افغانستان را کمک می کند.

سطح پایین کیفیت آموزش و پرورش افغانستان در داخل این کشور انتقادهای زیادی را برانگیخته است، اما مقامهای وزارت آموزش و پرورش کمبود منابع مالی و مشکلات امنیتی را از دلائل اصلی این مشکل عنوان کرده اند.

آموزگاران این کشور هم از محدودیت زمینه های آموزشی و تقویت دانش و مهارت های خود و همچنین اندک بودن حقوق خود همواره انتقاد می کنند.

آموزگاران افغان می گویند عدم دسترسی به منابع آموزشی و همچنین شاغل بودن در کارهای دیگر در کنار معلمی، باعث شده که آن ها نتوانند با آمادگی لازم به تدریس بپردازند.

مطالب مرتبط