پاسخ کمیته صیانت از آرای موسوی به شورای نگهبان

میرحسین موسوی

کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی در پاسخ به گزارش تفصیلی شورای نگهبان ایران در مورد انتخابات ریاست جمهوری، این شورا را به چشم بستن بر تخلفات انتخاباتی و ارائه اطلاعات نادرست متهم کرده است.

به گزارش وبسایت قلم، "کمیته صیانت از آرا" روز سه شنبه ۲۰ مرداد (۱۱ اوت) با انتشار بیانیه شماره ۱۶ خود اعلام کرد: "ریشه ابهامات و تخلفات واقع شده در جریان انتخابات را باید در موضع گیری های جانبدارانه بسیاری از شخصیت ها و مسئولان کشور از جمله بیشتر اعضای شورای نگهبان از یکی از نامزدها دانست".

در این بیانیه از شورای نگهبان گلایه شده است که به مجریان انتخابات "اعتماد ویژه" داشته به گونه ای که نسبت به تعداد تعرفه های چاپ شده، مهرهای انتخاباتی و چگونگی توزیع تعرفه ها بی توجهی کرده است.

در بیانیه کمیته صیانت از آرای آقای موسوی آمده است: "تعداد قابل توجهی از تعرفه های مهر شده هنوز دست به دست می گردد".

کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی که علی اکبر محتشمی پور (وزیر کشور پیشین ایران) ریاست آن را به عهده دارد، همچنین از شورای نگهبان انتقاد کرده که در گزارش خود در مواردی چون "تبلیغات یکسویه و بی رویه صدا و سیما به سود آقای احمدی نژاد"، "ورود بعضی از مسئولان نیروهای مقاومت بسیج و سپاه به فعالیت انتخاباتی به نفع آقای احمدی نژاد و علیه نامزدهای دیگر" و "بکارگیری وسایل حمل و نقل دولتی برای آوردن مردم به محل سخنرانی تبلیغاتی آقای احمدی نژاد" سکوت کرده است.

در بیانیه کمیته مذکور، به سکوت گزارش تفصیلی شورای نگهبان در موارد زیر هم اعتراض شده است: "قطع غیرمعمول پیامک درست در شب قبل از رأی گیری"، "متوقف کردن فضای اطلاع رسانی اینترنتی"، "قطع تلفن های کمیته صیانت از آرا در عصر روز رأی گیری"، "تهاجم به تعدادی از ستادهای آقای موسوی و پراکندن افراد فعال در آن ها" و "اظهارنظر سریع بعضی از اعضای شورا در مورد صحت انتخابات پیش از بررسی و رسیدگی به شکایات".

این بیانیه همچنین به مواردی همچون "تطمیع برای اخذ رأی"، پرداخت "پول نقد" و "چک" به عده ای به عنوان هدیه رئیس جمهوری و افزایش موقتی حقوق ها قبل از انتخابات اشاره شده و به عدم واکنش شورای نگهبان به این موارد اعتراض شده است.

کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی همچنین شورای نگهبان را متهم کرده است که در گزارش تفصیلی خود اطلاعات نادرستی ارائه کرده است.

یکی از مواردی که این کمیته در بیانه خود به عنوان نمونه ارائه اطلاعات نادرست از سوی شورای نگهبان به آن اشاره کرده، این جمله گزارش تفصیلی شورای نگهبان است که "نمایندگان آقای میرحسین موسوی اعلام نموده اند که در سراسر کشور تعداد ۵۱ صندوق با کمبود تعرفه مواجه شده است".

این در حالی است که بنا بر اعلام کمیته صیانت از آرای آقای موسوی: "فقط در حوزه انتخابیه شهرستان تهران در روز اخذ رأی طی یک فقره نامه شماره حدود ۱۰۰ صندوق اخذ رأی که با کمبود تعرفه مواجه شده و انجام رأی گیری متوقف شده بود به هیأت اجرایی آن شهرستان اعلام شد".

شورای نگهبان روز ۲۵ تیر با انتشار گزارشی تفصیلی ادعاهای مخالفان دولت ایران را مبنی بر وقوع تخلف و تقلب گسترده در انتخابات رد کرده بود.