یکی از متهمان بزرگترین سرقت جواهرات بریتانیا دستگیر شد

فردی در ارتباط با سرقت ۴۰ میلیون پوندی از یک جواهر فروشی در مرکز لندن دستگیر شد. این سرقت که گفته می شود دومین سرقت بزرگ در تاریخ بریتانیا است، هفته گذشته روی داد.

پلیس می گوید که این مرد ۵۰ ساله را بیرون از منزلش دستگیر کرده بود اما سپس او را با قرار وثیقه آزاد کرده است.

سرقت انجام شده از جواهر فروشی "گراف"، بزرگترین سرقت جواهرات است که در بریتانیا روی داده است.

این سرقت روز پنجم اوت توسط دو مرد در حالی که با اسلحه کمری کارمندان جواهر فروشی را تهدید می کردند، انجام شد.

در حین این حمله یکی از کارمندان زن "گراف" از جواهر فروشی بیرون رفت که این حرکت باعث تیراندازی سارقان شد، اما کسی آسیب ندید.

در این سرقت ۴۳ قطعه جواهر دزدیده شد که یک جفت گوشواره الماس و یک گردنبند الماس زرد نیز در میان جواهرات سرقت شده وجود داشت.

مطالب مرتبط