نظريه پردازان غربی؛ متهمان غایب در دادگاه ايران

در کيفرخواست مطرح شده در دادگاه شماری از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری، نام کسانی نيز مطرح شد که اگرچه در سطح جهانی، چهره هايی شناخته شده محسوب می شوند، اما در ايران دست کم برای توده مردم چندان شناخته شده نيستند.

در اين کيفرخواست، از آثار و نوشته های چهره های دانشگاهی، فيلسوفان، جامعه شناسان و نظريه پردازانی چون يورگن هابرماس، جان کين، جين شارپ و اقدامات موسساتی چون "جامعه باز" و بنيانگذار آن جورج سوروس به عنوان نمونه هايی از تلاش غرب برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و دست داشتن آنان در ناآرامی و درگيری های پس از انتخابات رياست جمهوری ياد شده است.

سفر فيلسوف معاصر آلمانی يورگن هابرماس به ايران و ديدار او با برخی از انديشمندان و نيز چهره های شاخص جناح اصلاح موجب شده است که دستگاه قضايی جمهوری اسلامی از او به عنوان نظريه پرداز نافرمانی مدنی در ايران ياد کند.

نام جان کين، استاد دانشگاه و نويسنده ای پرآوازه در حوزه مباحث مربوط به دموکراسی، نيز ظاهرا در پی سفر او به ايران در کيفرخواست دادستان انقلاب تهران ظاهر شده است.

به رغم ذکر نام اين افراد در کيفرخواست، هيچ گزارشی در مورد ارتباط و ديدار چنين افرادی با کسانی که در بازداشت به سر می برند و در دادگاه به عنوان متهم حضور يافته بودند، منتشر نشده است.

نوشته های اين مجموعه، در پی ارايه تصويری دقيق تر از چهره هايی است که نامشان در کيفرخواست دادگاهی که برگزاری آن انتقادهای فراوانی برانگيخته آمده و اين سوال را در ذهن کسانی که چندان با آثار و نوشته ها و زندگی آنها آشنا نيستند پديد آورده که چنين نام هايی چگونه به چنان کيفرخواستی راه يافته اند.

یورگن هابرماس و شطرنج‌بازی با گوریل

در اواخر ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، گروهی از اصلاح‌طلبان به این درک رسیدند که با طرف مقابل خود نمی‌توانند تعامل متمدنانه‌ای را پیش برند. برای آنکه سختی کار را نشان دهند، می‌گفتند همکنشی با حریفشان مانند شطرنج‌بازی با گوریل است. چنین موقعیتی یک موقعیت غیر هابرماسی است، اگر نام هابرماس را مترادف با گفت‌وگوی خردوزرانه در نظر گیریم.

یورگن هابرماس کیست؟

جورج سوروس؛ جامعه ‌باز و دشمنانش

با آنکه رهبر جمهوری اسلامی، رسماً از نقش سوروس در اعتراض‌های اخير به نتايج انتخابات رياست جمهوری سخن گفته و شماری ایرانی- آمريکايی مانند کيان تاجبخش نيز پيشترها به اتهام همکاری با "موسسه‌ جامعه ‌باز" بازداشت و زندانی شده بودند، شواهدی مبنی بر نقش مستقيم سوروس و موسسه ‌او در رويدادهای دو ماه گذشته‌ايران ارائه نشده است.

جورج سوروس کیست؟

جان کين؛ سرچشمه‌های غريب دموکراسی

بر خلاف بعضی از نام‌های مشهور میان فیلسوفان و نظریه‌پردازان علم سياست معاصر، جان کین، چهره‌ بسیار معروفی در ایران نبود تا اينکه در ماه‌های اخیر، ابتدا در بعضی مقالات روزنامه‌ کيهان و سپس در متن کيفرخواستی که در دادگاه عده‌ای از بزرگان نظام جمهوری اسلامی ایران قرائت شد.

جان کین کیست؟

مطالب مرتبط