بازداشتگاه 12 نفر از ماموران نیروی انتظامی بازداشتگاه کهریزک

رییس کمیته ویژه پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اخیر در مجلس گفته است: 12 نفر از ماموران نیروی انتظامی که در بازداشتگاه کهریزک تخلف کرده اند، عزل و بازداشت شدند.

پرویز سروری در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته : با قاضی که دستور انتقال بازداشتی ها به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده، نیز برخورد میشود.

در عین حال عبدالجبار کرمی نماینده سنندج در مجلس نیز گفته است: چنانچه گزارش کمیته ویژه مجلس، در مورد افراد بازداشت شده، قانع کننده نباشد و همه حقایق بیان نشود، مجلس طرح تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشت شدگان اخیر را مطرح خواهد کرد.

کمیته ویژه پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اخیر در مجلس ،حدود سه هفته است ،که تشکیل شده و این کمیته ، تاکنون، از چندین بازداشتگاه ، مسئولان بازداشتگاهها ، قضات و ازادشدگان ، بازدید کرده اند.