عفو بین‌الملل: رهبر ایران هیات تحقیق مستقل تشکیل دهد

سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در بیانیه ای از آیت الله خامنه‌ای، رهبر ایران خواسته تا با تشکیل فوری یک هیات تحقیق مستقل و دعوت از کارشناسان بین المللی در مورد ادعای شکنجه مردان و زنان در حوادث اخیر ایران تحقیق شود.

آیرین خان، دبیرکل عفو بین الملل گفت گزارش ها از ایران حاکی از آن است که مردان و زنان مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفته که در برخی موارد منجر به مرگ آنها شده است.

او افزود که به نظر این نوع رفتار با این افراد برای تحقیر آنها صورت گرفته و اگر این ادعاها صحت داشته باشد، افراد مسئول بدون تاخیر باید محاکمه شوند.

گزارش های مختلفی از تجاوز و شکنجه زندانیان در دوران های مختلف در ایران مخابره شده که هیچ کدام مورد تائید مقامات رسمی در ایران قرار نگرفته است.

برای نخستین بار مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض به این مساله پرداخت و در نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری از او خواست درباره شایعاتی که درباره تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاه ها پخش شده است، تحقیق کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در واکنش اعلام کرد که موضوع آزار جنسی بازداشت شدگان کذب است.

آقای لاریجانی گفت که کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان وقایع اخیر ریاست جمهوری اعلام کرده است: "در بررسی های دقیق انجام شده از بازداشت شدگان در کهریزک و اوین هیچگونه موردی که مبنی بر آزار و تجاوز جنسی باشد مشاهده نشده است."

آقای کروبی گفته است که آیت الله شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران دستور رسیدگی به این مساله را به قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور داده است.

آیرین خان با اشاره به تکذیب علی لاریجانی گفته است که باید جزئیات تحقیق صورت گرفته در این زمینه اعلام شود تا مشخص شود که این تحقیق توسط هیاتی مستقل صورت گرفته یا خیر.

مطالب مرتبط