وعده های رئیس جدید قوه قضائیه قابل اجرا است؟

مراسم معارفه رئیس جدید قوه قضائیه روز دوشنبه انجام شد. صادق لاریجانی، عضو مجلس خبرگان رهبری، به ریاست قوه قضائیه منصوب شد.

جدای از اظهارات مطرح شده در این مراسم، حضور اکبر هاشمی رفسنجانی از نکات مهم مراسم تودیع محمود هاشمی شاهرودی و معارفه صادق لاریجانی محسوب شد.

صالح نیکبخت، حقوقدان و و کیل دادگستری با اشاره به اینکه آقای رفسنجانی انتظار دارد رئیس قوه قضائیه به مسائلی که در حال حاضر قوه قضائیه با آن درگیر است پایان دهد، می گوید "حضور آقای رفسنجانی می تواند به این معنا باشد که وی با تمام توان و قوا در جهت حمایت از آقای لاریجانی رئیس جدید قوه قضائیه می باشد."

با این حال، تعدادی از کارشناسان نیز این حضور را امری عادی عنوان می کنند. محمد سیف زاده، حقوقدان، می گوید "آقای هاشمی رفسسنجانی همیشه در تغییر رئیس قوه قضائیه شرکت داشتند و اگر شرکت نمی کردند توجیهی نداشت."

در مراسم معارفه آقای لاریجانی، وی در اولین سخنانش به عنوان رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که هیچکس نباید جرات کند که به خود حق دهد که برخلاف قانون حکم کند و حقوق شهروندان را ضایع کند.

صالح نیکبخت با تاکید بر اینکه این سخنان از لحاظ گفتاری زیبا است، مشکل جامعه ایران را در این دانست که مقامات فقط وعده می دهند. او گفت "اگر ایشان ظرف مدت مشخصی اقداماتی را به عمل آورد که هیچ و مردم قطعا از او حمایت می کنند اما اگر وعده های آقای لاریجانی مانند وعده های قوه مجریه در چهار سال گذشته باشد، طبیعتا مردم همان رفتاری را خواهند کرد که در برابر دولت آقای احمدی نژاد کردند."

در همین حال، آقای سیف زاده هم با یادآوری دوران آقای شاهرودی و وضعیت قوه قضائیه به ابراز تمایل برخی از کارشناسان در آن زمان برای حضور آقای شاهرودی به ریاست این قوه اشاره کرد و افزود "به هر حال آقای لاریجانی حرف های درست و به حق زدند، با آنکه امیدواریم محقق شود اما به لحاظ مسائلی که در دادگستری می گذرد، تصور نمی کنم که ایشان بتواند به وعده های خودش عمل کند."

از دیگر موارد مورد توجه کارشناسان دراین مراسم سخنان محمود احمدی نژاد است. آقای احمدی نژاد در این مراسم گفت که اگر در جامعه صاحبان قدرت به پای میز محاکمه کشیده شوند، پائین دستی ها جرات تخلف نخواهند داشت.

آقای نیکبخت این سخنان را کلی توصیف می کند و می گوید این حرف ها "نمی تواند در قوه قضائیه مصداق پیدا کند."

آقای سیف زاده نیز نظری مشابه دارد و می گوید" قبل از اینکه ایشان ( آقای احمدی نژاد) این صحبت ها را بکنند باید به اعمالی که تحت نظر خودشان داره انجام می شود توجه بیشتری می کردند."

در همین حال کارشناسان معتقدند با نگاهی به سوابق و اظهارات روسای پیشین این قوه می توان در خصوص قدرت عمل آقای لاریجانی حدس و گمان هایی زد اگر چه به هرحال نباید دستگاه های موازی که در کنار قوه قضائیه اقداماتی را انجام می دهند را از نظر دور داشت.

مطالب مرتبط