پرداخت مشروط خسارت به آسیب دیدگان حوادث اخیر

فرماندار تهران گفته است، دولت برای "دلجویی" از خانواده های حادثه دیده و "به تبعیت از فرمایشات رهبر" آماده است تا به افراد حقیقی که در جریان حوادث بعد از انتخابات دچار آسیب شده اند، خسارت بپردازد.

حسین طلا، فرماندار تهران، با اعلام این خبر گفته تنها افرادی مشمول این طرح خواهند شد که نقش"موثر و تحریک کننده" در وارد آمدن خسارت مالی و جانی به خود و دیگران نداشته باشند.

به گفته آقای طلا کسانی که خسارت جانی دیده اند برای اینکه مشمول این طرح بشوند باید برای اثبات اینکه از بیمه، دادگستری یا سایر مراجع خسارت نگرفته اند، مدرک کتبی داشته باشند.