اعطای لیسانس دوم بدون شرکت در کنکور

عباس صاحبقدم لطفی، معاون آموزشی وزارت علوم در گفت و گو با خبرگزاری مهر خبر از طرح جدید این وزارتخانه برای ارائه لیسانس دوم به دارندگان یک لیسانس داده است.

آقای صاحبقدم لطفی در این باره می گوید: "در این طرح دارندگان یک لیسانس در راستای اشتغال زایی و کارآفرینی بدون کنکور با گذراندن دو تا سه ترم تحصیل صاحب مدرک لیسانس دوم و لیسانس مرتبط با همان گرایش می شوند."

با توجه به این طرح داوطلبان برای اخذ لیسانس دوم نیازی به کنکور ندارند و می توانند با یک آزمون ورودی به این دوره وارد شوند. البته قرار است نتیجه قطعی در زمینه برگزاری آزمون برای لیسانس دوم پس از بررسی های بیشتر اعلام شود.

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین گفته است: "در حال حاضر در حال بررسی بر روی این موضوع هستیم که اگر تعداد داوطلبان شرکت در لیسانس دوم زیاد بود آزمون برگزار شود."

آقای لطفی تاکید کرد: اگر تعداد داوطلبان زیاد نباشد بدون شرکت در هیچ آزمونی می توانند وارد دوره لیسانس دوم مرتبط با لیسانس اول شوند.