"بازخواست" کسانی که در ماجرای آب آلوده پونک "قصور" کرده اند

Image caption میدان پونک

استاندار تهران کشف جسد داخل مخزن آب منطقه پونک تهران را تایید کرد و گفت کسانی که در این مسئله "قصور" داشته اند مورد "باز خواست" قرار خواهند گرفت.

مرتضی تمدن به اینکه دقیقا چه کسانی در این مورد کوتاهی کرده اند یا مسئولیت عوارض ناشی از نوشیدن این آب آلوده متوجه چه کسانی است، اشاره ای نکرد اما گفت دستور تخلیه و ضد عفونی این مخزن ۱۷ میلیون متر مکعبی صادر شده و قرار است "ضریب حفاظت ایمنی" مخازن آب تهران افزایش یابد.

آقای تمدن در گفتگو با ایسنا گفت در روز دوازدهم مرداد، کارشناسان آب که برای نمونه برداری از آب مخزن پونک به این مخزن مراجعه کرده بودند، بوی تعفنی را احساس و مشاهده کرده اند که یک جسد متلاشی شده در این مخزن وجود دارد.

به گزارش ایسنا، مراجع انتظامی گفته اند یک ماه از مرگ صاحب جسد گذشته است.