خیابان ولیعصر تهران؛ "کریدور گردشگری"

Image caption ترافیک خیابان ولی عصر

مقامات شهری تهران گفته اند خیابان ولیعصر تهران به یک "کریدور گردشگری" تبدیل می شود.

جعفر هاشمی تشکری، معاون حمل و نقل ترافیک تهران با اشاره به طرح یک طرفه کردن این خیابان که اخیرا انجام شده، آن را کمک خوبی برای این طرح عنوان کرد و گفت در حال حاضر هیچ گره ترافیکی در این خیابان وجود ندارد و محدوده اطراف نیز با مشکل خاصی روبرو نیست.

آقای تشکری درباره جزییات طرح کریدور گردشگری توضیحی نداد اما گفت این خیابان به دلیل قدمت و زیبایی و وجود ۱۱ هزار اصله چنار قابلیت تبدیل به کریدور گردشگری را دارد.

در طرحی که چند سال پیش به شهرداری تهران ارایه شده بود قطع درختان خیابان ولی عصر برای تعریض بخش شمالی بزرگراه چمران در دستور کار قرار گرفته بود که با اعتراض منتقدان منتفی شد.