انتصابات جدید در قوه قضائیه ایران

قوه قضائیه

صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضائیه ایران معاون اول، معاون حقوقی و قضایی و رئیس حوزه ریاست این قوه را مشخص کرد.

آقای لاریجانی روز چهارشنبه ۲۸ مرداد (۱۹ اوت) در حکم های جداگانه ای ابراهیم رئیسی را در سمت معاون اول رئیس قوه قضائیه ابقا و علی رازینی را به عنوان معاون حقوقی و قضایی و علی خلفی را به عنوان رئیس حوزه ریاست و مشاور خود منصوب کرد.

آقای رازینی پیش تر رئیس دیوان عدالت اداری بود و آقای خلفی به عنوان دادستان انتظامی قضات فعالیت می کرد.

دفتر اصل ۱۴۲ قانون اساسی که به بررسی دارایی رهبر، رئیس جمهور و معاونانش، وزیران و همسران و فرزندان آنها پس از پایان خدمت اختصاص دارد و همچنین اداره کل کارگزینی و نقل و انتقالات و گزینش قضات از جمله دفاتر و اداراتی است که زیر نظر معاون اول قوه قضائیه فعالیت می کند.

اداره کل تدوین لوایح، مرکز مطالعات و دفتر آمار قوه قضائیه هم از جمله بخش هایی است که معاون حقوقی و توسعه قضائی بر آنها نظارت دارد.

حوزه ریاست قوه قضائیه هم اداره کل امور عمومی و مالی، دبیرخانه، تشریفات، روابط عمومی و اطلاع رسانی و دفتر امور بین الملل را شامل می شود.