دیوان محاسبات رحیم مشائی را محکوم کرد

esfandiar rahim mashaei

دیوان محاسبات ایران، اسفندیار رحیم مشائی مشاور و رییس دفتر رییس جمهور را به دلیل تخلف در دوران ریاستش در سازمان میراث فرهنگی به دو ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده است.

آقای مشایی نسبت به حکم دیوان محاسبات اعتراض کرده و گفته که موضوع حکم در باره واگذاری اختیارات مالی به یک کارمند قراردادی در میراث فرهنگی قم است که پیش از مسئوولیت او در این سازمان صورت گرفته بود.

علاوه بر مشایی، سید حسین مرعشی رییس پیشین سازمان گردشگری و میراث فرهنگی نیز به دلیل این تفویض مالی غیر قانونی به دو ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است، اما چون او اکنون کارمند دولت نیست، این حکم برایش قابل اعمال نیست.

روزنامه جمهوری اسلامی، پنجنشنبه ۲۹ مرداد (۲۰ اوت) در خبری اتهام اسفندیار رحیم مشائی را مالی خواند و نوشت "این حکم با این که قطعی شده بود اکنون تلاش هایی در جریان است تا علیرغم اینکه زمان تجدید نظر منقضی شده با اقدماتی مورد تجدید نظر قرار گیرد و منتفی شود."

آقای رحیم مشائی با اعتراض به چاپ این گزارش در روزنامه جمهوری اسلامی اعلام کرده که تخلف صورت گرفته یک تخلف اداری است و نه مالی. آقای رحیم مشائی همچنین اعلام کرده که فردی که اختیارات غیر قانونی به طور غیرقانونی به او اعطا شده بود به همین دلیل در دوران آقای رحیم مشائی از کار برکنار شد.