جنتی: چرا سران دستگیر نشدند؟

آیت الله احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران امروز در نماز جمعه درباره وقایع بعد از انتخابات سوال کرد، "چرا سران دستگیر نشدند؟ چرا آنهایی که همه می‌دانند ریشه فتنه و ام‌الفساد بودند دستگیر نشدند؟"

امام چمعه موقت تهران، گفت که انتظار دارد در قوه قضاییه با ریاست جدید، " گلوی کسانی گرفته شود که گردن‌کلفت هستند" و با اینکه" آن گلوها را گرفتن آسان نیست، ولی اول باید همان‌ها را گرفت و از آنجا باید شروع شود. "

دبیر شورای نگهبان هم‌چنین گفت "فرد آفتابه دزد را هر کسی می‌تواند بر سرش بکوبد و جلویش را بگیرد تا آفتابه را ندزدد ولی باید به کسانی رسید که گنج‌ها را غارت می‌کنند چون اگر آنها سرکوب شوند بقیه دیگر جرات نمی‌کنند گناه و ظلم کنند."

به اعتقاد آقای جنتی "علت این که این‌ افراد به خود اجازه ظلم می‌دهند این است که می‌بینند خیلی‌ها ظلم می‌کنند و هیچ طور هم نمی‌شود و راست راست در خیابان راه می‌روند و کسی هم احوالشان را نمی‌پرسد پس معلوم می‌شود قدرت دفاعی در برابر ظلم وجود ندارد."