چراغهای راهنمایی تهران کم مصرف می شوند

شهرداری تهران اعلام کرد برای صرفه جویی در مصرف برق، قرار است در همه چراغ های راهنمایی سطح شهر از لامپ های کم مصرف استفاده شود.

حجت الله بهروز، مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران گفت مصرف این لامپها ۱۰ درصد لامپ های معمولی است و در چراغهای راهنمایی جدید از این لامپها استفاده شده است.

به گفته او تمام چراغ های چشمک زن تهران هم اکنون به سیستم خورشیدی مجهز هستند.

آقای بهروز گفت، این تغییرات از محل سرمایه و پول مردم تهران انجام شده و دولت با وجود قولهای مساعدی که برای همکاری و کمک داده بود، "ریالی" به شهرداری پرداخت نکرده است.