تحویل هواپیماهای توپولف به تاخیر افتاد

مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایرتور گفته است: تحویل 5 فروند هواپیمای توپولف 204 از روسیه، برای یک سال به تاخیر افتاد.

مهدی صادقی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است: ایران این قرارداد را دو سال پیش با روسیه امضا کرد و بر اساس قرارداد، روس ها می بایست در سال جاری این هواپیماها را به ایران تحویل می دادند.

آقای صادقی با تاکید بر اینکه روس ها در بسیاری از موارد در اجرای تعهدات خود با ایران تعلل می کنند، گفته است: بر اساس مذاکرات جدید، روسیه این هواپیما ها را سال آینده به ایران تحویل می دهد.

مطالب مرتبط