'160 تا 170 نفر از بازداشت شدگان، از سران اغتشاشگران هستند'

معاون دادستان تهران گفته است: بین 160 تا 170 نفر از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری، از سران اغتشاشگران بوده اند که دادگاه، درباره آنها تصمیم گیری میکند.

محمود سالارکیا در گفتگو با ایرنا گفته است: دادگاه در حال حاضر برای آنها قرار مجرمیت صادرکرده و پرونده آنها در دست بررسی است و این دادگاه است که درباره تمدید قرار بازداشت موقت، تخفیف قرار و تبدیل آنها به وثیقه، تصمیم گیری می کند.

اقای سالارکیا بازداشت موقت را سنگین ترین قرار برای بازداشت شدگان حوادث اخیر عنوان کرده است.

بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران ، نزدیک به 4 هزار نفر بازداشت شدند که 3هزار و 700 نفز از آنها، با وثیقه آزاد شده اند و تاکنون نیز سه جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات بازداشت شدگان برگزار شده است.

مطالب مرتبط