بررسی انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در وزارت کشور

وزارت کشور ایران اعلام کرد اسناد دادستانی مبنی بر تقاضای انحلال دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را بررسی می کند.

محمد عباس زاده مشگینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور با اعلام این مطلب به خبرگزاری مهر گفت امیدوار است این دو حزب رویه خود را اصلاح کنند "تا دیگر نیازی به اقدامات بعدی نباشد."

مدیر کل سیاسی وزارت کشور همچنین گفت موضوع ابطال و لغو مجوز احزاب از اختیارات محاکم قضایی است.

دادستانی تهران خواستار انحلال این دو حزب شده است. به گزارش برخی رسانه ها، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هم اخیرا به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اخطار داده است.

مطالب مرتبط