عبدالعزیز حکیم در تهران درگذشت

عبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در ایران در گذشت.

آقای حکیم یکی از قدرتمندترین روحانیون شیعه در عراق پس از صدام محسوب می شد. دو روز پیش رسانه های ایرانی خبر از وخامت حال او و انتقالش به یک بیمارستان پیشرفته ریوی در دارآباد تهران خبر داده بودند.

آقای حکیم 59 ساله از مدتها پیش به علت ابتلا به سرطان ریه در ایران تحت معالجه بود.

عبدالعزیز حکیم ریاست مجلس اعلای اسلامی را به عهده داشت که بزرگ ترین حزب سیاسی شیعیان عراق به شمار می رود و ریاست اتئلاف عراق یکپارچه را در مجلس عراق به عهده دارد.

آقای حکیم پس از فعالیت در شورای سه نفره حکومتی در دوران پل برمر، حاکم آمریکایی عراق، سمت سیاسی دیگری به عهده نگرفت و در پشت صحنه، تلاش های سیاسی گروهش را هدایت کرد. انتظار می رود عمار حکیم، یکی از پسران عبدالعزیز حکیم جانشین او شود.

این گروه شیعه هم اکنون با مقتدی صدر، روحانی تندرو شیعه و چند گروه دیگر اتئلاف جدیدی به نام اتئلاف ملی عراق تشکیل داده و حزب دعوه به ریاست نوری مالکی در آن جایی ندارد.

از زمان سرنگونی صدام، مجلس اعلای اسلامی به یکی از بازیگران مهم عرصه سیاسی عراق تبدیل شد. این گروه که روابط بسیاز نزدیکی با ایران دارد، تلاش کرد با آمریکا نیز روابط برقرار کند و اولین گروهی بود که از ایران درخواست کرد تا برای تامین امنیت عراق، با آمریکایی ها مذاکره کند. موافقت ایران با این درخواست آقای حکیم و سایر سیاستمداران عراقی، منجر به برگزاری چند دور مذاکره رسمی میان ایران و آمریکا بر سر عراق شد.

ابتلا به سرطان

در سال ۲۰۰۶ برای اولین بار اعلام شد که تورمهای محدود و کوچک در ریه عبدالعزیز حکیم دیده شده است. او قبل از آن برای آزمایشهای اولیه تشخیص سرطان به بیمارستان هیوستون در آمریکا مراجعه کرده بود و پزشکان این بیمارستان تائید کرده بودند که او به سرطان ریه مبتلاست.

سیدعبدالعزیز حکیم بیش از بیست سال ساکن ایران بوده است.

او پس از کشته شدن برادرش، آیت الله سیدمحمدباقر حکیم در یک انفجار انتحاری رهبری مجلس اعلای اسلامی عراق را به عهده گرفت.

تشکل تحت رهبری او دو سال پیش کلمه "انقلاب" را رسما از عنوان خود حذف کرد. این تشکل در ایران و به ابتکار حکومت ایران تأسیس شد و از همان زمان روابط تنگاتنگ با ایران دارد.

مطالب مرتبط