پیشنهادهای بازپرس ویژه‌ قتل تهران به صادق لاریجانی در خصوص بازداشت‌شدگان

محمد حسین شاملو احمدی، بازپرس ویژه‌ قتل تهران با ارسال نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و با اشاره به وقایع پس از انتخابات پیشنهادهایی به روسای قوه‌ قضاییه و مقننه ارایه كرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا او در این نامه موضوع بازداشتگاه کهریزک، "بازداشت‌های غیرموجه و برخوردهای غیرشرعی با برخی افراد بازداشت‌شده و كشته شدن برخی افراد" را ناشی از "تغافل، بی‌درایتی و مسامحه‌ برخی مسئولان" دانست.

آقای شاملو که در شعبه‌ اول دادسرای جنایی تهران بازپرس ویژه قتل است و رسیدگی به چند پرونده مربوط به کشته شدگان وقایع اخیر را برعهده دارد، در این نامه به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در 15 ماده پیشنهادهایی به رئیس قوه قضائیه ارائه کرده است.

متن کامل پیشنهادهای بازپرس ویژه‌ قتل تهران به رئیس قوه قضائیه

او از صادق لاریجانی خواسته است که مواد پیشنهادی او را مورد بررسی قرار دهد و در صورت موافقت به مجلس ایران ارائه کند تا در مجلس مطرح و تصویب شود.

الزام معاینه‌ متهم توسط یك پزشک معتمد (ترجیحا پزشک قانونی) در فاصله‌ حداكثر یک ساعت پس از بازداشت، ممنوعیت بازداشت، دستگیری و نگهداری و تحقیق از متهمان توسط غیرضابطان خاص دادگستری، ممنوعیت نگهداری متهمان در غیر بازداشتگاه‌های تحت نظارت سازمان زندان‌ها و ممنوعیت مداخله و ورود ماموران نظامی و انتظامی به خوابگاه‌های دانشجویی و مراكز آموزش عالی و مدارس از جمله پیشنهادهایی است که در این نامه ارائه شده است.

مطالب مرتبط