کانون نویسندگان: افشای تجاوزها مصداق آزادی بیان است

کانون نویسندگان ایران درباره آنچه "افشای تجاوز جنسی به زندانیان"خوانده بیانیه ای صادر کرده است.

در این بیانیه ، خطاب به "جوانان قربانی تجاوز" گفته شده، بیان آنچه بر آنها رفته نه تنها کوچک ترین خدشه ای به شخصیت آنها وارد نمی کند بلکه مصداق بارز پای بندی به آزادی بیان است.

کانون نویسندگان ایران در این بیانیه ضمن انتقاد از شیوه برخورد با متهمان و چگونگی مجازات مجرمین آورده است "تجاوز جنسی به زندانیان که هم اکنون مورد بحث و گفتگوی مردم قرار گرفته محدود به حوادث اخیر نیست و گزارش های بسیاری از همین دست درباره زندانیان دهه شصت وجود دارد و باید به همه این موارد رسیدگی شود."

فرخنده حاجی زاده، نویسنده و ناشر ایرانی عضو کانون نویسندگان در این باره به بی بی سی گفت"حتی در گذشته هم که در مواردی، به زندانیان و به ویژه دختران تجاوز می شده است جامعه نباید سکوت می کرد اما ظاهرا شرایط لازم برای مطرح کردن آن وجود نداشته است اما در شرایط کنونی سکوت کردن در این باره خیانت است."

به گفته مدیر انتشارات ویستار، نویسندگان و روشنفکران وظیفه دارند از افشای هتک حرمت ها حمایت کنند.

خانم حاجی زاده با اشاره به اینکه تجاوز جنسی به زندانیان در حقیقت کشتن شخصیت آنهاست افزود :"جامعه دیگر به آن نقطه از آگاهی رسیده که افشای تجاوزهای جنسی از سوی بازداشت شدگان را برای آنها شرم آور تلقی نکند."

مطالب مرتبط