اجرای مجدد طرح انضباط اجتماعی در تهران

مهدی احمدی از مقامات نیروی انتظامی اعلام کرده که طرح انضباط اجتماعی بار دیگر در تهران به اجرا گذاشته می شود.

مقامات نیروی انتظامی می گویند هدف از این طرح مقابله با بی نظمی، ساماندهی و بهبود وضعیت معابر شهری و مبارزه با دستفروشان است و اجرای آن از منطقه شش تهران آغاز می شود.

در همین حال رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران نیز گفته که طرح جمع‌آوری معتادان از سطح پایتخت دوباره از هفته آینده اجرا می شود.