منظره تاسف آور 'دادگاه های نمایشی' ایران

دادگاه معترضان به نتایج انتخابات - 26 اوت
Image caption جلسه چهارم دادگاه برای محاکمه معترضان و اصلاح طلبان روز چهارشنبه برگزار شد

همانطور که قصد مجریان بود، دادگاه منظره ای ناگوار داشت.

تلویزیون دولتی ایران متهمان را درحالی که با لباس های زندان که مثل پیژامه است در ردیف های متعدد دادگاه نشسته بودند نشان داد و اعترافات آنها را دایر بر شرکت در توطئه ای برای تضعیف جمهوری اسلامی پخش کرد.

از جمله بعضی از برجسته ترین روشنفکران جریان اصلاح طلبی حضور داشتند. بسیاری از آنها در برابر دوربین خسته و عصبی به نظر می رسیدند.

این تازه ترین محاکمه جمعی در ایران بود. در مجموع بیش از 100 نفر به دامن زدن به ناآرامی های پس از انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوری در خرداد ماه متهم هستند.

'اشد مجازات'

سعید حجاریان، یکی از مشهورترین آنها که در جایگاه متهم قرار گرفت، از چنان معلولیتی رنج می برد که "اعترافات" او را اجبارا متهم دیگری قرائت کرد.

در بیانیه قرائت شده از قول او آمده است: "من در تحلیل های غیردقیق خود از انتخابات اخیر، مرتکب اشتباهات بزرگ شدم. و از ملت ایران عذرخواهی می کنم."

آقای حجاریان که از مقام های سابق اطلاعاتی است در سال 2000 از یک سوءقصد جان به در برد. ضارب از فاصله نزدیک سر او را هدف قرار داد.

او از آن زمان از منتقدان صریح اللهجه رژیم و یکی از نظریه پردازان اصلی جنبش اصلاحات بوده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا او متهم به "اقدام علیه امنیت ملی"، "ایجاد سوءظن نسبت به سلامت انتخابات" و "تحریک اعتراضات غیرقانونی" شده است.

یکی از دادستان ها اشد مجازات را برای او درخواست کرده است که در چنین مواردی می تواند اعدام باشد.

محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران - که خود از چهره های ممتاز جنبش اصلاحات است - اعترافات در این دادگاه را بی اعتبار خوانده است.

او در این نوع واکنش اصلا تنها نیست.

بسیاری از ایرانیان - و همچنین وکلا و فعالان حقوق بشر در خارج - بر این باورند که اینها دادگاه های نمایشی از نوعی است که در اتحاد جماهیر شوروی برگزار می شد.

در هم کوبیدن اصلاح طلبان

رژیم در حال ارسال پیامی روشن است.

آنچه به محاکمه کشانده شده نه فقط افراد برجسته بلکه جنبش اصلاح طلبی است.

دادستان ها خواستار غیرقانونی شدن دو حزب اصلی اصلاح طلب - جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی - شده اند.

هر دو حزب در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی (1997 - 2005) شکوفا شدند و برای مدتی به نظر می رسید که حرکت جریان اصلاح طلبی متوقف شدنی نیست.

اگر این دو حزب تعطیل شوند، پیامی واضح برای تازه ترین تجسم جنبش اصلاح طلبی در ایران - جنبش سبز که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات شکل گرفت - دربر خواهد داشت.

این جنبش که مورد حمایت محمد خاتمی است را میرحسین موسوی، نامزد اصلی مخالفان در انتخابات، هدایت می کند.

بازداشت و محاکمه آقای خاتمی و آقای موسوی - که بعضی از تندروها خواستار آن هستند - رویکردی بسیار مخاطره آمیزتر از همه کارهایی است که رژیم تا بحال انجام داده است.

اما حکومت درحال فرستادن این پیام است که جنبش سبز نیز اگر ادامه یابد در هم کوبیده خواهد شد.

مطالب مرتبط