خدمات محرمانه برای افراد با رفتارهای جنسی پرخطر

رییس اداره ایدز وزارت بهداشت گفته است: افراد با رفتارهای جنسی پر خطر میتوانند، با مراجعه به مراکز مشاوره ای، خدمات محرمانه دریافت کنند.

عباس صداقت در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه کنترل بیماری ایدز تنها وظیفه دولت نیست گفته : این وزارتخانه برای پیشگیری از بیماری ایدز، علاوه بر برنامه های راهبردی برای معتادان تزریقی، برای افراد معتاد غیر تزریقی، استفاده کنندگان از قرص های روان گردان و افراد با رفتار های جنسی محافظت نشده، نیز برنامه هایی ارایه کرده است.

آقای صداقت گفته : اگر این برنامه های پیشگیرانه اجرا شود، از اپیدمی و همه گیر شدن ایدز در ایران جلوگیری خواهد شد.

در حال حاضر، وزارت بهداشت، مبتلایان به ایدز در ایران را 83 هزار نفر تخمین زده است.