صالحی: آژانس ادعاهای کشورهای متخاصم را غير مستند اعلام کرده است

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که آژانس بین المللی انرژی اتمی به پشتوانه همکاری های ایران با آژانس "مقاوت نسبتا معقولی از خود در مقابل زیاده خواهی های برخی کشورهای متخاصم نشان داده و از پذیرش اتهامات ادعایی به عنوان سند ضميمه گزارش، خودداری کرده است."

به گفته آقای صالحی که با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت و گو کرده، ‌آژانس در گزارش خود با عبارت صريح، اين ادعاها را غير مستند اعلام کرده و اين خود "دستاورد قابل توجهی" در اين گزارش است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز جمعه 28 اوت تازه ترین برآورد خود از وضعیت برنامه هسته ای ایران را منتشر کرد.

کاهش تعداد کل سانتریفیوژهای در حال غنی سازی اورانیم ایران و عدم افزایش تولید اورانیوم با غلظت پائین در دو ماه گذشته، از مهمترین نکات این گزارش بوده است.

موافقت ایران با اقدامات نظارتی آژانس در تاسیسات نطنز و همچنین اجازه دادن به بازرسان آژانش برای دیدن تاسیسات آب سنگین اراک از دیگر نکات این گزارش بوده است

آقای صالحی همچنین گفت: " ما آماده‌ايم تا اندک کشورهای ديگر را نيز از راه تعاملات سياسی متوازن درباره حق و حقوق خود مجاب و نگرانی‌های ساختگی و تصنعی آنها را درباره فعاليت‌های صلح‌آميز هسته‌ای خودمان برطرف کنيم."

او افزود: "‌اكنون بازرسان آژانس به طور مفصل و دائم از تأسيسات هسته‌ای ايران بازديد می کنند؛ حتی ما بازرسان مقيم در اينجا داريم، بنابراين هيچ چيز برای آژانس پوشيده نيست و ما برخورد استثنايی را اصلا نمی‌پذيريم."

به دنبال انتشار آخرین گزارش آژانس درباره ایران، دولت آمریکا ایران را متهم کرد که با آژانس همکاری کامل نکرده است.

ایان کلی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت "روشن است که ایران همچنان به عدم همکاری کامل و نیز غنی سازی اورانیم ادامه می دهد."

بر اساس آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران تولید اورانیم غنی شده با غلظت پایین را ادامه داده اما حجم این تولید کاهش یافته است.

مطالب مرتبط