جبهه مشارکت :وزارت کشور مستندات خود را ارائه کند

جبهه مشارکت ایران اسلامی به اخطار کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور پاسخ داد.

در نامه ای که آذر منصوری، معاون سیاسی دبیر کل این جبهه سیاسی که در پاسخ به کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور نوشته از آنچه "کلی گویی" این کمیسیون در مورد این جبهه خوانده شده انتقاد کرده است.

جبهه مشارکت در این نامه از وزارت کشور خواسته مستندات خود را درباره ادعاهایی که کرده ارائه کند.

دو هفته پیش کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور به دو تشکل اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اخطار داده بود.

دبير کميسيون ماده 10 احزاب، به خبرگزاری فارس گفته بود:"مجموعه عملکرد و بيانيه‌ها و مواضع حزب مشارکت ايران اسلامی در نشست کميسيون ماده 10 احزاب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مستند به قانون به اين تشکل‌ها اخطار داده شود."

آقای عباس زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب چندی پیش به خبرگزاری فارس گفته بود، "برخی عملکرد و بيانيه‌ها و مواضع" این حزب "مغایر با ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب" است اما به مصادیق این اتهامات و موارد مشخص، اشاره ای نکرده بود.

ماده 16 قانون احزاب اقداماتی چون "ارتکاب افعالی که به ‌نقض استقلال کشور منجر شود"، "هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگی‌ها، ارگان های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت"، "دريافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بيگانگان"، "ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراکنی"، "نقض وحدت ملی و طرح‌ريزی برای تجزيه کشور"، "تلاش برای ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت"، "نقض موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی" و "تبليغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشريات مضله" را ممنوع کرده است.

جبهه مشارکت، این اخطار را زمزمه ای برای حذف رقیبان سیاسی عنوان کرده و در نامه خود نوشته" اگر این کمیسیون از نماینده حزب مشارکت در جلسه خود دعوت می کرد، بسیاری از ابهامات برطرف می شد."

مطالب مرتبط