انتشار نامه منسوب به سعید حجاریان در مورد وضعیت بازداشت او

بعضی خبرگزاری ها در ایران نامه ای منسوب به سعید حجاریان را منتشر کرده اند که در آن وخامت حال جسمی، اعمال شکنجه و استفاده از قرص های روان گردان در مورد او تکذیب شده است.

در این نامه آمده است که آقای حجاریان پس از دستگیری، ۲۰ روز در یک سلول انفرادی در زندان اوین نگهداری شده است که می توانسته در آن با "واکر" راه برود و هواخوری داشته باشد و در این مدت پزشک زندان یک روز در میان به او سر می زده است.

بر اساس مفاد این نامه، در این ۲۰ روز عضلات بدن آقای حجاریان رو به تحلیل رفته و بنابراین به محلی منتقل شده که به استخر آب درمانی نزدیک بوده است.

سعید حجاریان ۱۰ سال پیش از یک ترور جان به در برد، اما در اثر آسیب مغزی قدرت تحرک و تکلم خود را از دست داد.

او پس از مدت ها معالجه، به سختی قادر به سخن گفتن شده بود.

در نامه منتشر شده از طرف آقای حجاریان آمده است: "در مجموع می توانم ادعا کنم که حفاظت از یک بازداشتی با معلولیت، کار پر مشقتی است که دوستان (مأموران بازداشتگاه) با شفقت آن را انجام دادند".