حنیف مزروعی: سکوت، تنها واکنش مراجع قضایی

سایت خبری نوروز اسامی و مشخصات ۷۲ نفر را منتشر کرده که می گوید از قربانیان ناآرامی های پس از انتخابات در ایران هستند که هویت آنان برای این سایت محرز شده است. به نوشته این سایت تلاش برای شناسایی و تکمیل این فهرست ادامه دارد.

در همین مورد گفتگویی داشتیم با حنیف مزروعی، سردبیر سایت نوروز.

سایت نوروز اسامی و مشخصات ۷۲ نفر را منتشر کرده و معتقد است این عده در جریان حوادث پس از انتخابات ایران کشته شده اند. این فهرست شامل نام چه کسانی است؟

فهرست منتشر شده در سایت نوروز مبتنی بر اطلاعاتی است که ما تا کنون توانسته ایم جمع آوری کنیم و اطلاعات قطعی در این قضیه است. همانطور که در خبر توضیح دادیم، این لیست شامل دو قسمت است. بخشی از آن، اسامی شهدایی است که خانواده های آنها به صورت قطعی به کمیته های پیگیری مراجعه کرده اند و امکان ارتباط مستقیم با خانواده های آنها وجود دارد. این بخش شامل اسامی ۲۵ نفر است. بخش دیگر شامل نام کسانی است که ما خبر شهادتشان را به انواع مختلف تا امروز جمع کرده ایم. شهادت این افراد مورد تایید هم قرار گرفته، اما خانواده های این عزیزان به علت تحت فشار بودن و مسائل دیگر تا امروز به کمیته های پیگیری دو نامزد اصلاح طلب مراجعه نکرده اند.

آیا می توانید بگویید که این اطلاعات چطور به دست آمده و بر چه اساسی تنظیم شده است؟

لیست منتشر شده در سایت نوروز، لیستی است که اطلاعات آن توسط کمیته پیگیری یکی از نامزدهای معترض اصلاح طلب جمع آوری شده است. البته هر دو نامزد در این زمینه همکاری داشته اند. ما هم فقط محل انتشار این لیست بوده ایم. این لیست به دست ما رسید و از آنجایی که در روزهای اخیر درباره آمار شهدا از سوی مقامات رسمی کشور مواردی گفته شده که با واقعیت سازگاری نداشته، مجبور به انتشار علنی این لیست ۷۲ نفری شدیم.

آیا کمیته پیگیری، این اطلاعات را برای مراجع قضایی فرستاده و اگر بله عکس العمل آنها نسبت به آن چه بوده است؟

تا جایی که ما اطلاع داریم این لیست هم برای مراجع قضایی و هم برای نمایندگان مجلس از طرف ستادهای نامزدهای معترض اصلاح طلب ارسال شد و تا جایی که من اطلاع دارم آنها تمامی موارد و حتی موارد جزئی تر را برای نمایندگان مجلس در جلسات حضوری هم تشریح کرده اند. بعضی از این خانواده ها حتی با کمیته پیگیری مجلس دیدار کرده و توضیح داده اند که نحوه شهادت فرزند و یا اعضای خانواده شان به چه صورت بوده است.

عکس العمل مراجع قضایی هم تا به امروز تنها سکوت بوده. من هیچ خبر رسمی و یا منتشر شده ای در این زمینه ندیدم. درباره اخبار غیر علنی هم تا به امروز هیچ چیزی شنیده نشده که آنها واکنشی نسبت به اسامی که در اختیارشان قرار گرفته نشان داده باشند.

فکر می کنید در نهایت مسئولان تصمیم دارند چه تدبیری برای برخورد با متخلفان در نظر بگیرند و پرونده کشته شدگان به کجا خواهد رسید؟

در این مورد نمی شود خیلی اظهار نظر کرد. ما تنها می توانیم ابراز امیدواری کنیم که مسئولان اتفاقات ناگواری را که در روزهای بعد از انتخابات رخ داده پیگیری کنند. هر روز هم ما شاهد شنیدن خبرهای جدیدتر و تحویل اجساد جدیدتری به خانواده ها هستیم. تنها امیدواریم که با عاملان و آمران این حوادث برخورد شود و در نهایت کسانی که دستور چنین کارهایی را در خیابان ها و در سطح شهر به صورت علنی داده اند، مجازات شوند.