انتشار بیانیه اعتراضی شاعران و نویسندگان

جمعی از شاعران و نویسندگان ایران در اعتراض به وقایع بعد از انتخابات بیانیه ای منتشر کردند.

148 نفر از شاعران، نویسندگان و روزنامه نگاران در این بیانیه به آنچه "خشونت های رخ داده علیه مردم" خوانده اند به شدت اعتراض کرده اند.

نویسندگان این بیانیه، با تاکید بر تلخی اتفاقات اخیر، "خبر وقایعی که به دنبال اعتراض های قانونی مردم و جوانان این سرزمین در بازداشتگاهها رخ داد" را مایه "تاثر بیش ازحد اهل فرهنگ و ادب" خواندند.

سیمین بهبهانی، شاعر ایرانی، از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگو با بی بی سی، انتشار آن را در جهت "اعتراضات عمومی" اشخاصی دانست که از این اتفاقات لطمه خورده اند.

خانم بهبهانی درباره میزان تاثیر این قبیل نامه ها گفت، این بیانیه ها و نامه های اعتراض آمیز در حقیقت ابراز احساسات مردم و در حکم فریادی است که یک آدم دردمند از درد می کشد بدون اینکه به نتیجه و تاثیر این فریاد فکر کند.

علی اشرف درویشیان، رضا براهنی، اسماعیل خویی شمس لنگرودی، جواد مجابی و شهریار مندنی پور از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.