دیدار دانشجویان قبول نشده در دانشگاه با نمایندگان مجلس

تعدادی از دانشجويان معترض به عدم قبولی شان در دانشگاه با وجود کسب رتبه‌های بالا در کنکور کارشناسی ارشد در ایران روز سه شنبه 17 شهریور با عده ای از نمايندگان مجلس دیدار کردند.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا خبر داده است که این دانشجویان با سعدالله نصيری و محمدرضا خباز، نمايندگان زنجان و كاشمر گفت و گو کردند و خواهان بررسی و مشخص شدن دلایل این اقدام شدند.

محمدرضا خباز گفته است که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به زودی با حضور این معرضان جلسه ای برگزار خواهد کرد.

بنا بر این گزارش یکی از این دانشجویان با نشان دادن کارنامه خود گفته است که حتی با وجود اینکه رتبه يک را کسب کرده، در هيچ دانشگاهی در ایران قبول نشده است.

برخی منابع خبری در ایران احتمال داده اند که شاید شرکت آنها در تجمعات سیاسی و مخالفت با دولت از دلایل پذیرفته نشدن آنها در دانشگاه ها باشد.