دادستانی تهران دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان را پلمپ کرد

Image caption عباس جعفری دولت آبادی به تازگی دادستان تهران شده است

ماموران دادستانی تهران با مراجعه به دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان در تهران این دفتر را پلمپ کردند.

صالح نیکبخت، سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گفتگو با بی بی سی فارسی گفت که حدود ساعت 7 عصر دوشنبه، پنج نفر از ماموران دادستانی با در دست داشتن حکم بازرسی و پلمپ دفتر وارد آن شدند و تمام اسناد و مدارک و کتاب ها و کامپیوترهای موجود در آن را پس از صورت جلسه کردن، با خود بردند.

به گفته وی، این کار در حضور محمد جواد مظفر، نائب رئیس هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان انجام شد.

صالح نیکبخت می گوید که از پلمت شدن انجمن دفاع از حقوق زندانیان متعجب است چرا که به گفته او، این انجمن اساسا کار سیاسی نمی کند.

صالح نیکبخت به بی بی سی فارسی گفت که انجمن دفاع از حقوق زندانیان بیشتر از زندانیانی که اتهام های عادی دارند و نه از زندانی های سیاسی دفاع کرده است.

این در حالیست که ماموران دادستانی تهران دفتر مهدی کروبی، نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و همچنین دفتر حزب وی یعنی حزب اعتماد ملی را پلمب و سردبیر سایت این حزب را بازداشت کرده اند.

مطالب مرتبط