محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران شد

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران طی حکمی محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و امور مجلس سابق خود را به سمت معاون اولی رئیس جمهوری منصوب کرد.

آقای احمدی نژاد در این حکم در خصوص شرح وظایف آقای رحیمی نوشته است که (1) انجام امور اداره جلسات هيئت وزيران در غياب رئيس‌جمهوری، (2) امضاء همه تصويب نامه‌ها، بخشنامه‌ها، مقررات و تصميمات هيئت وزيران، (3) تنظيم تقاضاهای وزيران و دستگاه‌هاي اجرايی در مورد لوايح، تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها در هيئت وزيران و تعيين اولويت آنها و نيز كليه مكاتبات مربوط به انتصاب‌هايی كه طبق قانون بايد به تصويب هيئت وزيران برسد و (4) ارجاع لوايح به كارگروه‌های دولت و پيگيری امور مرتبط با آنها برعهده او خواهد بود.

معاونت اولی آقای احمدی نژاد در دولت نهم برعهده پرویز داودی بود که با انتصاب جنجال برانگیز اسنفدیار رحیم مشایی در این سمت، آقای داودی از معاونت اولی رئیس جمهوری برکنار شد.

در روزهای آخر عمر دولت نهم، محمود احمدی نژاد آقای رحیم مشایی به عنوان معاون اول خود معرفی کرد که با واکنش شدید روحانیون و چهره های اصولگرا رو به رو شد.

آقای احمدی نژاد به وجود تمام مخالفتها به این انتصاب بر تصمیم خود اصرار داشت که نهایتا با انتشار نامه آیت الله خامنه ای، رهبر ایران خطاب به رئیس جمهوری، آقای رحیم مشایی استعفا کرد.

آقای احمدی نژاد در پاسخ به این مخالفتها گفته بود که اختیارات معاونت اول رئیس جمهوری از رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مقام پیشین آقای رحیم مشایی، کمتر است و معاونت اول رئیس جمهوری فقط "دستیار" اوست.

اقدامات و اظهارات آقای رحیم مشایی در سال های اخیر در چند مورد اعتراض شدید مراجع تقلید و محافل مذهبی را برانگیخته بود.

استاندار سابق کردستان

محمدرضا رحیمی که در کردستان به دنیا آمده است، در دوره دوم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 1372 استاندار کردستان شد که با روی کار آمدن محمد خاتمی در سال 1376 عبدالله رمضان زاده جایگزین او در استانداری کردستان شد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری 1376 استان کردستان يکی از معدود استان های ایران بود که آرای محمد خاتمی در آن کمتر از آرای علی اکبر ناطق نوری، يکی دیگر از کاندیداهای آن دوره بود.

Image caption پرویز داودی سومین معاون اول رئیس جمهوری در ایران بود

ستاد انتخاباتی محمد خاتمی مدعی شد که محمدرضا رحیمی، استاندار وقت کردستان در آنچه این ستاد به عنوان "تخلف انتخاباتی" از آن یاد می کرد، دست داشته است و از او شکایت کرد اما پس از چندی این شکایت پس گرفته شد.

آقای رحیمی مدتی از مشاوران قوه قضائیه بود و در مجلس هفتم به ریاست دیوان محاسبات کشور رسید.

معاون اول ریاست جمهوری

طبق قانون اساسی ایران در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهوری و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و جانشین او به هر دلیلی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهوری مسئولیت‌ها و اختیارات رئیس جمهوری در ایران را تا زمان انتخابات که باید در کمتر از 50 روز برگزار شود، بر عهده می گیرد.

پست معاون اول رئیس جمهوری در ایران در جریان اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به قوه مجریه افزوده شد.

حسن حبیبی اولین معاون اول در تاریخ ایران است که این سمت را ۱۲ سال در اختیار داشت.

در دولت دوم محمد خاتمی، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری شد.

در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، با تغییر پروتکل های تشریفاتی، معاون اول رئیس جمهوری ایران هم رتبه نخست وزیر قرار گرفت و از این پس سفر نخست وزیر کشورهای مختلف به ایران با استقبال رسمی و میزبانی معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.

مطالب مرتبط