سروش: زوال استبداد دینی را جشن خواهیم گرفت

عبدالکریم سروش

عبدالکریم سروش، نویسنده و پژوهشگر سرشناس ایرانی در نامه ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه ای به تندی از او انتقاد کرده و سقوط حکومت او را پیش بینی کرده است.

آقای سروش در این نامه که روز پنجشنبه ۱۹ شهریور (۱۰ سپتامبر) منتشر شده، حکومت جمهوری اسلامی را "استبداد دینی" خوانده و نوشته است: "شما گفتید که 'حرمت نظام هتک شد' و آبروی آن به یغما رفت؛ باور کنید که در تمام عمر خود خبری بدین خوشی از کسی نشنیده بودم".

او آقای خامنه ای را متهم می کند که حاضر بوده "آبروی خدا برود" و "مردم به دیانت و نبوت پشت کنند"، اما به ولایت او آسیب نرسد.

آقای سروش نوشته است که ۱۲ سال پیش (در سال ۱۳۷۶ که دولت اصلاحات در ایران بر سر کار آمد) به آقای خامنه ای توصیه کرده بود که آزادی را به عنوان "روش" به کار گیرد و دست کم برای کامیابی در حکومت، به مطبوعات، احزاب و منتقدان اجازه فعالیت آزادانه بدهد تا او را در "تدبیر ملک و تنظیم نظام" یاری دهند.

او رهبر ایران را متهم کرده که بر خلاف توصیه او عمل کرده و در نتیجه حکومتش ناچار به دست زدن به "خیانت" و "جنایت" و "تقلب" شده است.

آقای سروش به اشاره به حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، اعتراضات پس از آن را "شورش غیرت بر غارت" خوانده و "فرو ریختن رعب رعیت" و "زوال مشروعیت ولایت" را بزرگترین دستاوردهای این شورش دانسته است.

او می نویسد: "ما نسل کامکاری هستیم. ما زوال استبداد دینی را جشن خواهیم گرفت. جامعه ای اخلاقی و حکومتی فرا دینی طالع تابناک مردم سبز ماست".

آقای سروش که زمانی عضو "ستاد انقلاب فرهنگی" بوده است در بخش دیگری از نامه سرگشاده خود نوشته است: "بارخدایا! تو گواه باش، من که عمری درد دین داشته ام و درس دین داده ام، از بیداد این نظام استبداد آئین برائت می جویم و اگر روزی به سهو و خطا اعانتی به ظالمان کرده ام، از تو پوزش و آمرزش می طلبم".

مطالب مرتبط