مرگ 17 شهروند پاکستانی هنگام گذر از ایران

تلویزیون استان آذربایجان شرقی گزارش داده است که 17 شهروند پاکستانی که به طور قاچاقی وارد ایران شده بودند در یک حادثه رانندگی جان باخته اند.

بنابه این گزارش حادثه زمانی رخ داد که یک کامیون خاور حدود ساعت یک صبح در مسیر تبریز به زنجان از روی یک پل واژگون شد.

پلیس گفت که 24 پاکستانی که به طور غیرقانونی وارد ایران شده بودند مسافر این کامیون بودند که 17 نفر آنها کشته شدند.

پلیس گفت که زخمی ها به بیمارستان امام رضا در تبریز منتقل شده اند.

یک فرمانده پلیس راه بوستان آباد گفت که کامیون از تهران می آمد و به سمت مرز بازرگان در حرکت بود و مسافران آن قصد رفتن به یونان از طریق ترکیه را داشتند.

به گفته وی خواب آلودگی راننده کامیون عامل حادثه بود.