شکایت موسسه نشر آثار آیت الله خمینی از روزنامه کیهان

موسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی

موسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی از روزنامه کیهان به اتهام نشر اکاذیب، فتنه انگیزی، تهمت و افترا شکایت کرده است.

این موسسه در نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به یکی از سرمقاله های روزنامه کیهان که در آن نوشته شده است که گروهی "فتنه گر" به "بیت" آیت الله خمینی نفوذ کرده اند، خواهان پیگرد روزنامه کیهان شده است.

کیهان در سرمقاله روز دوشنبه ۹ شهریور (۳۱ اوت) خود به قلم سعدالله زارعی نوشته بود: "یک دسته سیاسی طی دو دهه اخیر تلاش کرده اند تا بیت مقدس حضرت امام خمینی و توابع آن را از نظام جدا کرده و در مقابل آن قرار دهند. در این بین ما شاهد بودیم که بعضی از چهره های منتسب به این بیت شریف و موسساتی نظیر 'تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی' همواره در برابر هجمه به امام بزرگوار، افکار او، نظام برآمده از اندیشه و عمل امام و رهبری مورد عنایت ویژه امام سکوت کرده اند و حتی در مواقعی در برابر آن قرار گرفته اند این گروه فتنه گر با رسوخ به ارکان مختلف این بیت عظیم القدر اقدامات خیانت باری داشته اند".

اکنون موسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی می گوید که روزنامه کیهان با چاپ این سرمقاله به "نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افتراء و تشویش اذهان عمومی" نسبت به بیت آیت الله خمینی و موسسه تنظیم و نشر پرداخته و مستقیما به مسئولان و کارکنان این موسسه اهانت کرده است.

در شکوائیه موسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی همچنین آمده است که "حداقل از سه بند" از سرمقاله کیهان "مواضع شفاف" آیت الله خمینی و "حقانیت آن" مخدوش معرفی شده است.

یکی از بندهای سرمقاله مذکور به تشکیل "مجمع روحانیون مبارز" اختصاص دارد و در آن آمده است که این مجمع به تقابل با نظام جمهوری اسلامی کشیده شده است.

مطالب مرتبط