از روزنامه شرق رفع توقیف شد

مدیر مسئول روزنامه شرق گفته است که بنا بر حکم صادره از شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، از این روزنامه رفع توقیف شده است.

مهدی رحمانیان به بخش فارسی بی بی سی گفت که مطابق آرای محاکم ایران، طرفین پرونده 20 روز فرصت دارند که اعتراض خود به رای صادره را اعلام کنند در غیر این صورت حکم قطعی می شود و روزنامه شرق می تواند مجددا منتشر شود.

گزارش رسانه های ایران حاکیست که هفته گذشته رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه شرق در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد و پس از پایان جلسه اعضای هیات منصفه مطبوعات آقای رحمانیان را مجرم اما مستحق تخفیف مجازات دانستند.

محمود علیزاده طباطبایی وکیل روزنامه شرق گفته است که این روزنامه رفع توقیف شده اما مدیر مسئول آن به پرداخت ده میلیون ریال (یک میلیون تومان) جریمه بدل از شش ماه حبس محکوم شده است.

اولین شماره روزنامه شرق به سردبیری محمد قوچانی در دوم شهریور 1382 منتشر شد اما در ایام انتخابات پارلمانی این کشور در بهمن ماه همان سال به مدت دو هفته توقیف شد.

روزنامه شرق در سال 1385 برای دومین بار توقیف شد که این اقدام تا سال بعد به طول انجامید اما مدتی از انتشار مجدد آن نگذشت که این روزنامه برای سومین بار توقیف شد.

مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق می گوید که تا انجام مراحل قانونی رفع توقیف از روزنامه با همکاران خود در مورد انتشار مجدد آن مشورت خواهد کرد، هرچند که به گفته او فضای موجود ایران را برای کار مطبوعاتی مناسب نیست.

به گفته آقای رحمانیان در حال حاضر شرایط کار مطبوعاتی خیلی سنگین تر از زمانی است که روزنامه شرق برای دو بار پیاپی توقیف شده بود.

محمد قوچانی سردبیر پیشین روزنامه شرق، بعدها هفته نامه شهروند امروز را منتشر کرد و پس از توقیف آن هفته نامه سردبیری روزنامه اعتماد ملی را برعهده گرفت و در ایام انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران از نامزدی مهدی کروبی حمایت کرد.

آقای قوچانی در حال حاضر به مدت سه ماه است که در بازداشت بسر می برد و ظاهرا تنها یک بار در یکی از جلسات محاکمه گروهی معترضان به نتایج انتخابات در دادگاه ظاهر شده است.

مطالب مرتبط