احمد توکلی از انتصاب معاون اول ریاست جمهوری ابراز تاسف کرد

احمد توکلی نماینده مردم تهران که از منتقدان به انتصاب محمد رضا رحیمی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری است، می گوید:" آقای رحیمی به جعلی بودن مدرکش واقف است."

آقای توکلی، مدیر سایت الف، که موضوع دکتری آقای رحیمی را پیگیری کرده بود، در گفت و گویی با خبرگزاری مهر با ابراز تاسف نسبت به "انتصاب کسی که سوابق دروغگویی و سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از مدرک جعلی دارد به سمتی که طبق قانون اساسی می تواند به صورت بالقوه جانشین رئیس جمهور کشور باشد" افزود آقای احمدی نژاد که مرتبا بر صداقت، راستگویی و پاکی تاکید می کند باید نسبت به این موارد پاسخگو باشد.

احمد توکلی، که رییس مرکز پژوهش های مجلس ایران است، در ادامه با اشاره به سخنان آیت الله خمینی که "نگذارید نامحرمان سمت های مهم انقلاب را به دست گیرند" اضافه کرد: "به عنوان نماینده مردم تهران بسیار متاسفم که از اختیارات قانونی رئیس جمهور به گونه ای استفاده می شود که افراد بی صلاحیت در راس امور قرار می گیرند."

توکلی در واکنش به این سخن که "اگر رئیس جمهور حق انتخاب معاون اول خود را نداشته باشد به چه دردی می خورد"می گوید، رئیس جمهور حق انتخاب معاون اول خود را دارد اما این انتخاب "باید از بین کسانی باشد که عیوب واضح و آشکار نداشته باشند."