گزارش: ایران تهدیدی برای اهداف امنیتی آمریکاست

Image caption دنیس بلر رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکاست

اداره اطلاعات ملی آمریکا در گزارش سالانه خود، ایران را در زمره چهار کشوری قرار داده است که 'تهدیدی' برای منافع آمریکا به شمار می آیند.

اداره اطلاعات ملی آمریکا (دی ان آی) وظیفه هماهنگی عملکرد 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا از جمله سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، "سی آی ای" را برعهده دارد.

این نهاد روز سه شنبه (15 سپتامبر) در گزارش سالانه "استراتژی اطلاعاتی ملی" خود، ایران، کره شمالی، روسیه و چین را کشورهای با توانایی به خطر انداختن منافع آمریکا معرفی کرد.

این گزارش محرمانه نیست و در وبسایت دی ان آی منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، ایران تهدیدی برای اهداف امنیتی آمریکا در منطقه خاورمیانه و فرای آن است.

این گزارش حمایت از گروه های تروریستی و شورشی و نیز برنامه های اتمی و موشکی ایران را چالشی برای آمریکا دانسته است.

دولت ایران همواره با رد این اتهام ها، برنامه اتمی اش را صلح آمیز و برنامه موشکی خود را دفاعی دانسته است.

ایران همچنین اتهام حمایت از گروه های تروریستی را رد می کند و در مقابل حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را عامل رشد افراط گرایی می خواند.

اداره اطلاعات ملی آمریکا پس از ایران، کره شمالی و برنامه اتمی این کشور را خطری برای صلح در منطقه شرق آسیا دانسته است.

گزارش این نهاد در مورد چین و روسیه، دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیز هشدار می دهد.

بر اساس این گزارش، تلاش دیپلماتیک چین برای کسب منابع طبیعی و نیز ادامه برنامه مدرنیزه کردن ارتش این کشور، چین را "چالش پیچیده جهانی" برای آمریکا می کند.

اداره اطلاعات ملی آمریکا همچنین نوشته است که سیاست روسیه برای اعمال مجدد قدرت، منافع آمریکا را با مشکل مواجه می کند.