از روزنامه آریا هم رفع توقیف شد

قرار توقیف روزنامه آریا که از سوی هیات نظارت بر مطبوعات صادر شده بود، امروز(25 شهریور) توسط دیوان عدالت اداری باطل شد.

محمد سیف زاده، وکیل محمد رضا زهدی، مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه آریا امروز ضمن اعلام این خبر گفت، روزنامه آریا می تواند از امروز بار دیگر منتشر شود.

پروانه انتشار روزنامه آریا سال گذشته در آستانه انتخابات مجلس ایران توسط هیات نظارت بر مطبوعات لغو شد.

محمد پرویزی، مدیركل وقت مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد ایران گفته بود این روزنامه مشمول ماده 16 قانون مطبوعات شده است و اجازه انتشار ندارد.

آقای پرویزی، توضیحات بیشتری در مورد اینكه چرا این روزنامه مشمول ماده 16 قانون مطبوعات شده است، ارائه نداده بود

بر‌اساس ماده 16 قانون مطبوعات، صاحب امتیاز موظف است ظرف 6 ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر كند و در غیر این صورت با یك بار اخطار كتبی و دادن فرصت 15 روزه دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یك‌سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیئت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

این در حالیست که روز گذشته بنا بر حکم صادره از شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، از روزنامه شرق نیز رفع توقیف شد.

مطابق آرای محاکم ایران، طرفین پرونده این دو روزنامه 20 روز فرصت دارند که اعتراض خود به آرای صادره برای این دو روزنامه را اعلام کنند در غیر این صورت حکم قطعی می شود و شرق و آریا می توانند مجددا منتشر شوند.

مطالب مرتبط