واکنش بریتانیا به سخنان احمدی نژاد در مورد هولوکاست

وزیر امور خارجه بریتانیا به تندی از سخنانی که رئیس جمهوری ایران در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه روز قدس تهران در مورد هولوکاست به زبان آورده بود، انتقاد کرد.

آقای احمدی نژاد روز جمعه ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر) گفت که هولوکاست "افسانه"ای آمیخته با دروغ و طرحی تبلیغاتی است که برای زمینه سازی تأسیس کشور اسرائیل مطرح شده است.

دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا چند ساعت پس از سخنرانی آقای احمدی نژاد گفت که این سخنان "نفرت انگیز و حاکی از بی اطلاعی" است.

آقای میلیبند افزود: "بسیار مهم است که جامعه جهانی در مقابل این سوء رفتار ایستادگی کند. این نوع پرخاش در شأن رهبران ایران نیست".

او از تاریخ و فرهنگ بزرگ مردم ایران تجلیل کرد و گفت که باور نمی کند اکثریت این مردم به جای پرداختن به آینده خود بخواهند "این بخش از تاریخ را دوباره بنویسند".

آقای میلیبند گفت که همزمانی اظهارات آقای احمدی نژاد با سال نوی یهودیان بر تأثیر این "توهین" می افزاید.

مطالب مرتبط